Slapukų politika

Atnaujinta 2024-03-08

Kas yra slapukai?

UAB „Tele2“, juridinio asmens kodas 111471645, adresas Upės g. 23, LT-08128 Vilnius (toliau – mes), veikiantis kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas, svetainėse tele2.lt, mano.tele2.lt, narsyk.tele2.lt, pildyk.lt, smartmaster.lt ir kitose, kuriose skelbia šią slapukų politiką (toliau visos kartu – svetainė) naudoja slapukus (ang. cookies).

Slapukai – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske ar kitame Jūsų naudojamo ryšio įrenginyje.  

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų naudojami slapukai, Slapukų politikoje pateikta informacija  gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama bet kuriuo metu. Naudojamų slapukų pokyčiai (pvz., nauji slapukai) pateikiami slapukų juostoje, o kiti pokyčiai – Slapukų politikoje. Jei po atliktų pakeitimų ir toliau naudositės svetaine, laikysime, kad patvirtinate, kad susipažinote su padarytais pakeitimais, papildymais, atnaujinimais. Kviečiame Jus reguliariai peržiūrėti šią informaciją.

Kokius slapukus mes naudojame?

Įprastai pagal savo atliekamą funkciją slapukai skirstomi į tokias rūšis: būtinuosius, pasirinkimo (dar kitaip vadinamus, funkciniais), statistinius ir rinkodaros. Pagal galiojimo laiką slapukai įprastai skirstomi į trumpalaikius (sesijos) ir ilgalaikius slapukus, o pagal už slapuką atsakingą šalį jie įprasti skirstomi į pirmosios šalies (šiuo atveju – mūsų) ir trečiosios šalies (mūsų pasitelkto partnerio, pvz., Google) slapukus. Toliau aprašome kiekvieną iš slapukų rūšių.

Būtinieji slapukai.

Reikalingi tam, kad būtų galima sklandžiai naudotis svetaine, jais įgalinamos pagrindinės svetainės funkcijos. Dėl to šie slapukai į Jūsų naudojamą įrenginį įrašomi automatiškai. Šie slapukai nerenka informacijos, jie neturi statistikos ar rinkodaros funkcionalumų. Jūsų sutikimo šių slapukų įrašymui nereikia.

Pasirinkimų slapukai

Šie slapukai padeda svetainėje išsaugoti informaciją apie tokius nustatymus, kuriuos Jūs pasirinkote sau taikyti joje naršydami – pavyzdžiui, svetainėje Jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate. Šių slapukų įrašymui reikia Jūsų sutikimo.

Statistiniai slapukai

Šiais slapukais renkame anoniminę informaciją ir statistines ataskaitas apie lankytojų naršymo pobūdį. Šių slapukų naudojimas padeda mums pagerinti svetainės darbą. Šių slapukų įrašymui reikia Jūsų sutikimo.

Rinkodaros slapukai

Šie slapukai naudojami lankytojų naršymo pasirinkimų fiksavimui ir susiejimui skirtingose svetainėse.  Pagrindinis tokio susiejimo tikslas – rodyti Jums (atskiram lankytojui) pritaikytą ir galimai dominančią reklaminę informaciją, nes tokia pritaikyta informacija yra vertingesnė tiek lankytojui, tiek ir jos leidėjams bei reklamos pateikimu suinteresuotoms trečiosioms šalims. Mes, atsižvelgdami į taikytinus teisės aktų reikalavimus bei kitus aktualius sutikimus, galime šią informaciją panaudoti mūsų paslaugų rinkodaros tikslais susiedami su kitais mūsų valdomais duomenimis. Šių slapukų įrašymui reikia Jūsų sutikimo.

Neklasifikuoti slapukai

Tai tokie slapukai, kurių priskyrimas aiškiai apibrėžtam tipui (būtinasis, pasirinkimo, statistikos ar rinkodaros) dar vykdomas kartu su tokių slapukų teikimą inicijuojančia šalimi.

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai Jūsų kompiuteryje lieka po apsilankymo svetainėje ir naudojami Jums vėl apsilankius, jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti svetainėje. Tokie slapukai turi konkretų savo galiojimo laiką (pvz., 1 mėn.). Trumpalaikiai (sesijos) slapukai yra tie, kurie ištrinami Jums baigus naršyti svetainėje, t.y. šie slapukai įrašomi, kai atidarote naršyklės langą, ir baigiasi, kai uždarote naršyklės langą.

Mūsų ir trečiųjų šalių slapukai

Slapukai taip pat gali būti skirstomi į mūsų naudojamus ir į trečiųjų šalių slapukus. Trečiosios šalies slapuką sukuria kita įmonė (pvz., Google, Facebook ir pan.). Kartais naudojame tokius slapukus svetainėje tam, kad galėtumėme gauti veiksmingumo duomenis ar rinkodaros duomenis. Tokiu atveju, šios trečiosios šalys taip pat gali gauti informaciją iš tokių slapukų ir jos gali panaudoti tokią informaciją savo tikslams; taip pat jos gali gauti daugiau informacijos nei mes pageidavome savo tikslams (pvz., iš mūsų gautą informaciją susisieti su informaciją, kurią gavo iš kitų interneto svetainių). Svetainėje pateikiamoje slapukų juostoje pateikėme tikslų, kuriais naudojame tokius slapukus, aprašymą. Tačiau veikla ir tikslai, kuriems tos trečiosios šalys gali naudoti iš šių slapukų ar sekimo mechanizmų gaunamą informaciją, priklauso nuo jų pačių privatumo politikų ar slapukų politikų. Rekomenduojame Jums peržiūrėti kiekvienos mūsų trečiosios šalies privatumo politikas ir/ ar slapukų politikas arba kitą su šiomis temomis susijusią informaciją. Pavyzdžiui:

Atkreipiame dėmesį, kad detalią informaciją apie konkretaus slapuko funkciją (būtinasis, pasirinkimo, statistikos ar rinkodaros), už jį atsakingą šalį (mes ar mūsų partneriai), slapuko galiojimo trukmę bei slapuko teikiamos naudos aprašymą matysite slapukų juostoje.

Kokius duomenis slapukai renka?

Priklausomai nuo konkretaus slapuko rūšies, gali būti renkamai tokia informacija: pavyzdžiui, įrenginio tipas (telefonas, planšetinis kompiuteris, kompiuteris ir kt.), įrenginio operacinė sistema (Windows, Android, iOS, MacOS ir kt.), sesijai naudota naršyklė arba programėlė, naršyklės rūšis (Chrome, Microsoft Edge, „Mano Tele2“ programėlė ir kt.); prisijungimo vietovė regiono arba miesto tikslumu, prisijungimo laikas, taip pat naršymo duomenis (kokiomis paslaugomis klientai domisi, kokiose svetainės vietose lankosi, kiek laiko ten praleidžia ir pan.) ir kt.

Atsižvelgdami į teisės aktuose numatytas sąlygas ir jų laikydamiesi, mes taip pat galime apjungti naudojantis slapukais gautą informaciją su kitais mūsų turimais duomenimis, kurie buvo gauti kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis, tinklalapyje Jūsų pateikti asmens ar kontaktiniai duomenys ir pan.).

Kokia slapukų nauda?

Naudodamiesi slapukais, renkame informaciją apie svetainės lankytojus tam, kad galėtume atpažinti tą patį lankytoją per kitus vizitus svetainėje, išsaugoti to paties lankytojo naršymo istoriją, pasirinkimus, pritaikyti aktualų turinį, pagreitinti svetainėje vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikti ją lankytojui efektyviau ir patikimiau.

Slapukais gaunamą informaciją naudojame šiais apibendrintais tikslais:

 • užtikrinti svetainės techninį veikimą, t.y. kad ji veiktų tinkamai;

 • išsaugoti Jūsų pasirinkimus svetainėje naršymo metu ir tarp jų (pvz., kalbos nustatymus);

 • tobulinti ir vystyti svetainę taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius ir kad galėtumėte greitai ir intuityviai rasti Jums reikalingą informaciją;

 • rinkti statistinę informaciją ir analizuoti naudojimąsi svetaine tam, kad galėtume kurti naujas ir plėtoti esamas paslaugas;

 • padaryti mūsų rinkodarą efektyvesne tam, kad pasiūlytume Jums naudingą turinį.

Kaip keisti slapukų nustatymus?

Pirmą kartą Jums apsilankius svetainėje, slapukų juostoje galite pasirinkti, kuriuos slapukus įrašyti. Kaip nurodyta šiame Slapukų pranešime aukščiau, pasirinkti galite dėl pasirinkimų (arba kitaip – funkcinių), statistikos ir rinkodaros slapukų įrašymo, tuo tarpu būtinieji slapukai įrašomi automatiškai, nes jie reikalingai svetainės veikimui užtikrinti.

Pakeisti slapukų nustatymus galite spustelėję svetainės pagrindinio puslapio apačioje esančią skiltį „Slapukų nustatymai“. Galite keisti savo pasirinkimus sutikdami (pažymėdami varnelę) arba atšaukdami (panaikindami varnelę) sutikimą su konkrečią slapukų rūšimi. Jums gali reikėti atnaujinti puslapį tam, kad nustatymai įsigaliotų.

Norėdami atsisakyti Google Analytics spauskite čia.

Be to, Jūs visada galite valdyti ir (arba) ištrinti slapukus pagal savo pageidavimą savo naudojamoje interneto naršyklėje. informacijos apie slapukų valdymą konkrečioje naršyklėje. Pavyzdžiui:

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, taip pat galite apsilankyti puslapyje www.allaboutcookies.org.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Teisę būti informuotam apie atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 • Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

 • Teisę prašyti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

 • Teisę prašyti ištrinti duomenis.

 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą.

 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui.

 • Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą.

 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į mus, kontaktiniu el. pašto adresu: dpo.lt@tele2.com. Detalesnė informacija apie teisių įgyvendinimo tvarką bei terminus yra nustatyta mūsų Privatumo politikose. Priklausomai nuo Jūsų naudojamų paslaugų, gali būti aktualios šios Privatumo politikos:

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt) – visgi, iš pradžių prašytume susisiekti su mumis, dėsime visas geriausias pastangas išspręsti Jums aktualų klausimą.

Bendroji informacija

Tuo atveju, jei slapukais yra tvarkomi asmens duomenys, taikomos bendrosios aukščiau įvardintų Privatumo politikų nuostatos (žr. tą Privatumo politiką, kuri yra aktuali dėl Jūsų naudojamų paslaugų).

Jei Slapukų politikoje neradote Jums aktualios informacijos arba turite klausimų dėl pateiktos informacijos – susisiekite su Duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu dpo.lt@tele2.com