Į viršų
Gauti pasiūlymą

Keliaudami po Europos Sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalis, su savo artimaisiais ir draugais bendraukite žymiai pigiau!

Įsigaliojus ES reglamentui, nuo 2019 m. birželio 15 d. dar labiau sumažėjo tarptinklinio ryšio kainos keliaujant ES/EEE šalyse.

Privatiems klientams, pasirinkus naujus TELE2 mokėjimo planus su neribotais pokalbiais, SMS bei 5 GB  arba daugiau interneto duomenų, papildomi įkainiai ES/EEE netaikomi, galioja sąžiningo naudojimo taisyklės. Verslo klientams papildomi įkainiai yra taikomi.Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Primename, kad sudarę Tele2 judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, įsipareigojate TELE2 paslaugomis naudotis sąžiningai, rūpestingai ir nepažeisdami kitų asmenų teisėtų interesų. TELE2 teikiamomis paslaugomis galite naudotis tik šioje sutartyje numatytu tikslu – tam, kad gautumėte ryšio paslaugas ar su jomis susijusias pridėtines paslaugas.

Jūs įsipareigojate jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudoti TELE2 paslaugų ar kitokių elektroninio ryšio tinklo resursų nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus pažeidžiančiam tikslui, taip pat TELE2 paslaugomis paremtai komercinei veiklai, sukuriant nuolatinį išeinančių ar priimamų skambučių (SMS žinučių) srautą, ir (arba) ekonominei naudai teikti ar gauti dėl ryšių tinklų sujungimo ir (ar) mokėjimo planų įkainių skirtumų. Atidžiai susipažinkite su kitais Jūsų kaip kliento įsipareigojimais, numatytais Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų 7-ame punkte.

Aptariamų kliento įsipareigojimų pažeidimu paprastai laikomas itin didelio paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, neatitinkantis vidutiniškai įprasto maksimalaus paslaugų naudojimo asmeninėms reikmėms ir (arba) su tokių paslaugų naudojimu ar jų skaičiumi susijusios ekonominės naudos siekimas arba gavimas. Dėmesys atkreipiamas į TELE2 paslaugų naudojimą, kai jis siekia daugiau nei 500 min./mėn. ar 200 SMS/mėn. Operatorius atskirai nagrinės ir sieks teisingai vertinti kiekvieną konkretų atvejį dėl galimo pažeidimo.

Informuojame, kad netinkamai vykdant sutartyje numatytus kliento įsipareigojimus, paslaugų teikimas Jums gali būti nedelsiant apribotas, o pažeidimo nepašalinus – visiškai nutrauktas.

Svarbu žinoti besinaudojantiems ryšio paslaugomis Europos Sąjungos (ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse:

Sąžiningas naudotojas.Jūsų pasirinkto mokėjimo plano suteikiamais tarifais keliaujant ES/EEE šalyse galėsite naudotis tuo atveju, jei nuolat gyvenate Lietuvoje ar turite kitokių pastovių ryšių su Lietuva, taip pat, jei vykdote komercinę veiklą Lietuvoje arba Jūsų vykdoma veikla yra susijusi su dažnu ir ilgalaikiu buvimu Lietuvos teritorijoje. Siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, TELE2 pasilieka teisę Jūsų prašyti pateikti įrodymus apie šiame punkte minimas aplinkybes. Jų nepateikus, TELE2 tarptinklinio ryšio paslaugos keliaujant ES/EEE šalyse Jums bus apmokestinamos pagal galiojančias didmenines reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainas.

Paslaugų papildomas apmokestinimas nesąžiningo naudojimo atveju. Remdamasi ES teisės aktais, TELE2 pasilieka teisę taikyti paslaugų kiekio ribojimus keliaujant ES/EEE šalyse, jei per 4 mėnesių laikotarpį skambučių minučių, SMS arba duomenų išnaudojote proporcingai daugiau ES/EEE šalyse, nei Lietuvoje, arba tokiu atveju, kai mažiausiai 2 savaites Lietuvoje nebuvo naudotasi judriojo ryšio paslaugomis, o vėliau naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis. Taip pat šie apribojimai gali būti taikomi, jei tas pats asmuo tarptinklinio ryšio paslaugoms gauti naudoja keletą TELE2 SIM kortelių, arba jei ES/EEE šalyse praleidžiate daugiau laiko, nei Lietuvoje. Dienos, kai klientas naudojasi paslaugomis ES/EEE šalyse, yra skaičiuojamos pagal faktinį kliento prisijungimą prie atitinkamoje šalyje veikiančio ryšio operatoriaus tinklo. Nustačius anksčiau paminėtus atvejus, TELE2 prieš 14 dienų įspės Jus apie nesąžiningą paslaugų naudojimą. Situacijai nepasikeitus per 14 dienų, pasibaigus įspėjimo laikotarpiui, tolimesnis Jūsų naudojimasis TELE2 ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse papildomai bus apmokestintas pagal tuo metu galiojančias didmenines reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainas privatiems arba verslo klientams.

Duomenų kiekio apribojimai.Remdamasi ES teisės aktais, TELE2 taikys pagal mokėjimo planus suteikiamo duomenų kiekio perskaičiavimą besinaudojantiems TELE2 tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse. Suteikiamo duomenų kiekio limitas apskaičiuojamas pagal šią formulę: duomenų paketo mokestis (arba plano mokestis, jei duomenų dalis neišskiriama) už mėnesį padalinamas iš didmeninės ES/EEE reguliuojamos tarptinklinio ryšio paslaugų kainos už vieną GB ir gauta suma padauginama iš dviejų. Perskaičiuotam duomenų kiekiui bus taikomas papildomas įkainis – ES ir/ar LR teisės aktais leistina papildoma priemoka, skelbiama www.tele2.lt. Išnaudojus ES/EEE suteikiamą perskaičiuotą duomenų kiekį, likusieji pagal mokėjimo planą suteikiami duomenų kiekio megabaitai, išnaudoti keliaujant ES / EEE šalyse, bus apmokestinami tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis www.tele2.lt. Taip pat, tiek išnaudojus ES/EEE suteikiamą perskaičiuotą duomenų kiekį, tiek išnaudojus pagal mokėjimo planą suteikiamą duomenų kiekį, Jums bus suteikta galimybė užsisakyti bei naudoti naują duomenų paketą, kuriam bus taikomas toks pat kiekio perskaičiavimas, jei paslaugomis naudositės ES/EEE šalyse.

Pavyzdys: prie Jūsų pasirinkto neribotų minučių bei neribotų trumpųjų žinučių (SMS) plano Jūs užsisakėte 5 GB duomenų už 7,6 Eur/mėn. su PVM mokestį. Nuo 2019-01-01 galiojanti didmeninė reguliuojama tarptinklinio ryšio paslaugų kaina už vieną GB yra 5,45 Eur su PVM / 4,50 Eur be PVM, ir tokiu atveju ES/EEE šalyse suteikiamas duomenų limitas yra perskaičiuojamas pagal šią formulę: (7,6 Eur / 5,45 Eur)*2 = 2,8 GB. Išnaudojus ES/EEE suteikiamą perskaičiuotą duomenų kiekį, Jums bus suteikta galimybė užsisakyti bei naudoti naują duomenų paketą, kuriam bus taikomas toks pat kiekio perskaičiavimas, jei paslaugomis naudositės ES/EEE šalyse.

Nesąžininga veikla. TELE2 nustačiusi, jog SIM kortelės yra perparduodamos ar kitaip suteikiamos asmenims, neatitinkantiems sąžiningo paslaugų naudotojo kriterijų, turi teisę imtis šių priemonių: minėtoms TELE2 SIM kortelėms (jų telefono numeriams) visiškai apriboti naudojimąsi TELE2 ryšio paslaugomis arba ES/EEE šalyse naudojamas TELE2 tarptinklinio ryšio paslaugas apmokestinti pagal tuo metu galiojančias didmenines reguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, skelbiamas www.tele2.lt.

Įgyvendinant Reglamentą taikomos didmeninės reguliuojamos tarptinklinio ryšio paslaugų kainos:

Pokalbiams – 0,032 Eur/min. be PVM / 0,03872 Eur/min. su PVM.

SMS žinutėms – 0,01 Eur/SMS be PVM / 0,0121 Eur/SMS su PVM.

Duomenims – 4,50 Eur/GB be PVM / 5,45 Eur/GB su PVM (šis įkainis kasmet bus mažinamas, kol pasieks 2,5 Eur/GB be PVM nuo 2022-01-01).