Į viršų
Gauti pasiūlymą

Socialinė atsakomybė

TELE2 nepretenduoja į plačią veiklą korporacinės atsakomybės srityje. Mes prisidedame darydami tai, ką mokame geriausiai – teikdami nebrangias ir paprastas telekomunikacijų paslaugas. Galutinis TELE2 tikslas – uždirbti pelno savo akcininkams. Ilgalaikis akcininkų pasitikėjimas bendrove yra svarbiausias veiksnys, dėl kurio tęsiame savo verslą. Geri santykiai su išoriniu pasauliu – dar viena mūsų sėkmingos veiklos priežastis.

 

TELE2, veikianti 9 šalyse ir turinti daugiau kaip 14 mln. klientų, yra svarbi daugelio žmonių gyvenime. Geri santykiai su plačiąja visuomene yra būtini siekiant bendrovės tikslų ir įgyvendinant jos misiją.

Mūsų vertybės, kurias vadiname TELE2 keliu, yra visos bendrovės pagrindas, taip pat jos daro įtaką mūsų santykiams su išoriniu pasauliu.

Nuosekli plėtra visuomenėje ir sėkmingas verslas yra neatsiejami dalykai. Bendrovė atlieka svarbų vaidmenį kurdama gerovę ir kaip darbdavys, ir kaip tiekėjas, klientas ar mokesčių mokėtojas. Bendrovė ir jos darbuotojai privalo dirbti atsižvelgdami į tai, ką nusprendžia bendrovės savininkai, ir paisydami įstatymų, nuostatų bei geros praktikos reikalavimų. Be pagrindinės misijos, kartais padedame žmonėms įgyvendinti savo svajones ar bent šiek tiek jiems palengvinti kasdienį gyvenimą.

Būdami telekomunikacijų kainų lyderis prisidėjome prie to, kad milijonai europiečių šiandien naudojasi pigesnėmis ir paprastesnėmis telekomunikacijų paslaugomis. Visuomenėje, kurioje gyvename, galimybės naudotis bendravimo priemonėmis yra būtina tobulėjimo dalis.

Mūsų, kaip vieno pirmaujančių Europos telekomunikacijų operatorių, pozicija padėjo skatinti sąžiningesnius įstatymus ir tinkamą rinkos reguliavimo taisyklių taikymą. TELE2 pastangos prisidėjo prie to, kad buvo pagerinta konkurencinė aplinka ir sumažintos kainos – tai naudinga visai visuomenei.

Lygiai kaip geri santykiai su išoriniu pasauliu lemia sėkmę, blogi santykiai gali sukelti verslo riziką. Suprasdami tai, iš visų jėgų stengiamės, kad TELE2 turėtų tinkamą struktūrą, veiklos praktiką ir nustatytas procedūras. Tai itin svarbu bendrovei ir augant pačiai, ir įsigyjant kitas įmones.

Įmonė reguliariai vykdo visų naujų ir esamų darbuotojų mokymus „TELE2 Way“. Juose pristatomi pagrindiniai įmonės veiklos standartai, etikos kodeksas ir antikorupcinė programa.

Įmonės etikos kodeksas numato, kad jos darbuotojams ir partneriams yra griežtai draudžiamos bet kokio pobūdžio, įstatymų nereglamentuotos dovanos, nuolaidos. Tuo tarpu ir palengvinimo mokesčių mokėjimas ar priėmimas.

Įmonės darbuotojai supažindinami su etikos kodeksu ir raginami pranešti apie pažeidimus etikos kodekse nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu. Įmonė garantuoja pranešimą pateikusio darbuotojo konfidencialumą bei susidorojimo su darbuotojais netaikymą.

Įmonė atlieka reguliarią etikos kodeksų stebėseną. Stebėsenos rezultatai pristatomi kasmetinių įmonės pranešimų metu.

Pagrindinis įmonės akcininkas yra AB „Kinevik”. Įmonė įsteigta ir kontroliuojama Stenbeckų šeimos.

„Tele2“ turi vieną dukterinę įmonę „Tele2 prekyba“. Jos įsteigimo ir veiklos šalis – Lietuva. „Tele2 prekybai“ priklauso ¼ VšĮ „Numerio perkėlimas“ balsų. VšĮ „Numerio perkėlimas“ įsteigimo ir veiklos šalis – Lietuva.

2016 m. „Tele2“ labdarai ir rėmimo programai skyrė 173 088,10 Eur:

64 000,00 EUR Lietuvos „Caritas“

30 108,06 EUR labdaros fondui „Vienybė“

13 388,04 EUR visuomenės organizacijai „Gelbėkit vaikus“

10 000,00 EUR VšĮ „Vilniaus Miesto opera“

10 000,00 EUR organizacijai „Kūrybinės jungtys“

10 000,00 EUR pagalbai Lietuvos vaikams M. Rostropovičiaus LPF

10 000,00 EUR Paramos Fondui „Jaunimo linija“

5 800,00 EUR VšĮ Vilniaus universitetui

5 000,00 EUR Lietuvos verslo konfederacijai

3 800,00 EUR ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybei

3 000,00 EUR VšĮ Laisvės TV

3 000,00 EUR VšĮ Baltijos Šalių strateginio vystymo institutui

2 970,00 EUR Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui

2 000,00 EUR Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo Parapijai

Taip pat bendrovė skyrė 65 000,00 EUR paramą ne pelno siekiančiai organizacijai „Reach for change“.