Kalbate užsienyje, mokate kiek Lietuvoje!

Staigmena!

Laikas dovanai!