Telefono draudimas

Pasinaudokite TELE2 siūloma telefono draudimo paslauga ir užtikrinkite, kad telefonui patekus į bėdą Jums netektų patirti jokių rūpesčių.

Telefonai draudžiami nuo užliejimo, sugadinimo, ugnies, vagystės su apiplėšimu ar įsibrovimu.

Prarastą ar sugadintą telefoną pakeisime nauju tokios pat vertės mobiliuoju telefonu, o jeigu mobilusis suges – jį sutaisysime.

Maksimalus draudimo laikotarpis – 24 mėnesiai, o apsauga užsienyje galioja iki 60 dienų.

Draudimo paslaugos kainos dydis nuo 2016 m. sausio 28 d. yra skaičiuojamas pagal telefono vertę.

Telefono vertė (Eur su PVM)  Draudimo įmokos dydis (Eur/mėn.)
iki 290 2,50
291 - 435 4,30
436 - 700 6,30
701 - 990 10,00
991 ir daugiau 12,00

Iki 2016.01.27 sudarytoms sutartims galioja buvusios sąlygos ir kainos, t.y. draudimo paslaugos kaina – 4,34 Eur/mėn. Draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudimo paslauga galioja privatiems ir verslo klientams. Draudžiami tik TELE2 pardavimo vietose įsigyti nauji mobilieji telefonai.

Mokant draudimo išmoką taikoma išskaita (nutikus draudžiamajam įvykiui turėsite sumokėti išskaitą, kurios dydis yra 10% nuo atliktų remonto darbų kainos (telefono keitimo į naują atveju – nuo telefono vertės), bet ne mažesnis negu 30 Eur). Draudimo laikotarpiu atlyginami nuostoliai dėl dviejų draudžiamųjų įvykių. Dėl draudžiamojo įvykio suremontavus mobilųjį telefoną, atlyginamas visas nuostolių dydis (atėmus išskaitą). O dėl draudžiamojo įvykio mobilųjį telefoną keičiant į kitą, taikomos nusidevėjimo normos (kai toks pats telefonas TELE2 nebeparduodamas), .

Susipažinkite su telefonų draudimo nuostatomis plačiau:

Išsamias draudimo sąlygas sužinosite TELE2 salonuose arba paskambinę į TELE2 tel. 117 (TELE2 tinkle) ar +370 684 00 117 (skambinant iš kitų tinklų).

Draudimo paslauga teikiama bendradarbiaujant su draudimo kompanija ADB „GJENSIDIGE“.

Atsitikus įvykiui kreipkitės į artimiausią TELE2 pardavimo saloną. Apribojimų, kad draudžiamojo įvykio dieną apdraustame telefone būtų įdėta TELE2 SIM kortelė, nėra.

Norėdami atsisakyti telefono draudimo siųskite SMS žinutę tel. 1558 įrašius STOPDRAUDIMA (žinutę reikia siųsti iš to telefono numerio, kuriam norite atšaukti paslaugą). Atsisakius draudimo paslaugos, telefonui draudimas galios atsisakymo mėnesį ir ateinantį mėnesį. Paslauga nustos galioti dar nuo kito mėnesio. Pavyzdžiui, draudimo atsisakote sausio mėnesį, draudimas galios visą sausį bei vasarį, o nustos galioti nuo kovo mėn. pirmos dienos.