Į viršų
Gauti pasiūlymą

CPO klientams

Žemiau pateikiama aktuali informacija juridiniams TELE2 klientams:

 

1. Kredito limitą reglamentuojančios sąlygos.

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.

Nemokamais pagalbos numeriais galite skambinti ir tuomet, kai paslaugų teikimas apribotas.

 

2. Techninės paslaugų priežiūros laikas.

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.

                                                                                                                                               

3. Paslaugų pateikiamumas (%).

TELE2 aprėpties žemėlapis čia

LR ryšių reguliavimo tarnybos judriojo ryšio aprėpties žemėlapis čia.

                                                                                                                                               

4. Minimalūs paslaugų vartotojo techninės ir programinės įrangos reikalavimai.

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.

                                                                                                                                               

5. Paslaugų teikimo blokavimo būdai ir terminai abonentui praradus ryšio įrenginį.

Prarastą ryšio įrenginį galite užblokuoti, kad jis nebeveiktų jokiame tinkle. Asmuo, norėdamas užblokuoti/atblokuoti telefono, kuris įsigytas juridinio asmens vardu, IMEI, turi pateikti:

1.   Prašymą blokuoti/atblokuoti IMEI.

2.   Įmonės registracijos pažymėjimą, asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir, jeigu kreipiasi ne įmonės vadovas – įgaliojimą atstovauti įmonei.

3.   Dokumentą, liudijantį apie norimo blokuoti/atblokuoti telefono aparato įsigijimą (mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutartį (nebūtinai tik su TELE2) ar garantinės priežiūros taloną).                    

Užblokavus IMEI, telefonas neveiks nė su vieno Lietuvos operatoriaus kortele.

Užblokavus telefono IMEI, atblokavimas galimas ne anksčiau kaip po savaitės.

Telefonas užblokuojamas/atblokuojamas per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo. 

                                                                                                            

6. Informacija apie abonento galimybę naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis ir informacija apie bet kokius pagalbos iškvietimo paslaugų apribojimus, taip pat apie skambinančio asmens vietos nustatymo duomenų teikimą Bendrajam pagalbos centrui (BPC).             

BPC naudojama vietos nustatymo paslauga skambinant iš TELE2 ir PILDYK tinklo veikia, kai telefone nėra SIM kortelės – tokiu atveju vieta nustatoma pagal unikalų telefono IMEI kodą.

Iš TELE2 ir PILDYK tinklo galima paskambinti numeriu 112 ir tais atvejais, kai:

    telefone nėra SIM kortelės;

    kortelė įdėta, bet neįvestas PIN kodas;

    galimybė skambinti apribota dėl neapmokėtos sąskaitos;

    išankstinio mokėjimo SIM kortelė nėra aktyvinta;

    visais kitais atvejais.

TELE2 skambinančiojo buvimo vietos nustatymo paslaugą BPC nemokamai teikia nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.                                                                                                                              

7. Informacija apie užtikrinamą minimalią siūlomų paslaugų kokybę, įskaitant pradinio prisijungimo laiką ir kitus paslaugų kokybės rodiklius, nustatytus LR ryšių reguliavimo tarnybos. 

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.

LR ryšių reguliavimo tarnyba savo iniciatyva atlieka ryšio kokybės tikrinimus. Ataskaitas galite rasti čia.                                                                                                                                           

8. Informacija apie taikomas procedūras siekiant įvertinti ir sureguliuoti viešojo ryšio tinklo srautus, kad būtų išvengta pernelyg didelio šio tinklo apkrovimo, ir informacija, kaip šios procedūros galėtų paveikti viešojo ryšio tinklo kokybę.

Visos procedūros reguliuojamos ir suderintos su LR ryšių reguliavimo tarnyba. Daugiau informacijos www.tele2.lt ir www.rrt.lt.                                                                                                                                                              

9. Informacija apie būdus, kaip vartotojams nemokamai užregistruoti paslaugų teikimo sutrikimus.

Apie paslaugų teikimo sutrikimus galite nemokamai pranešti TELE2 klientų savitarnos svetainėje manotele2.lt užpildę pranešimo formą arba paskambinę nemokamu telefonu 119.

Arba

Verslo klientų aptarnavimo centras

Tel. 1575 (nemokamai) arba +370 684 00 075 (kaina pagal mokėjimo plano tarifus).                                                                                                                                                               

10. Informacija apie abonento teisę būti įrašytam į viešuosius spausdintus ir (ar) elektroninius abonentų sąrašus ir informacija apie abonento duomenis, pateikiamus šiuose sąrašuose.             

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.                                                                                                      

11. Informacija apie tai, kokių veiksmų gali imtis tiekėjas reaguodamas į saugumo incidentus arba į grėsmes viešųjų ryšio tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšio paslaugų saugumui bei vientisumui.        

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.                                                                                                                                    

12. Informacija apie siūlomas techninės priežiūros paslaugas, įskaitant ryšio paslaugų teikimo sutrikimų pašalinimo terminą dienomis ar valandomis, ir sąlygas, pagalbos ryšio paslaugų gavėjams paslaugas bei būdus, kaip gauti techninės priežiūros paslaugas.

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.                                                                                                                                           

13. Kita informacija, su kuria LR teisės aktuose nustatyta tvarka privalo būti supažindinamas užsakovas.

Žr. TELE2 judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas čia.