Į viršų
Gauti pasiūlymą

TELE2 politika

Bendradarbiavimą su partneriais grindžiame abipuse pagarba ir šiais principais:

  • Lankstumu – siekiame greitai pritaikyti sprendimus, kurie veikia, iš karto išspręsti kilusias problemas, optimaliai derinti klientų ir partnerių norus.
  • Atvirumu – stengiamės vartotojams teikti paprastas ir aiškias paslaugas, o su partneriais bendradarbiaujame tiesiai ir paprastai. Siekiame skaidraus ir etiško verslo.
  • Sąnaudų valdymu – itin atsakingai elgiamės su finansais, todėl atidžiai peržiūrime visas sąnaudas ir skaičiuojame išlaidas.
  • Klientas yra karalius – su klientais visada elgiamės pagarbiai, profesionaliai ir stengiamės jiems padėti.

Teisės aktai, kurių nuostatais vadovaujamės bendradarbiaudami su partneriais

Lietuvos nacionalinis elgesio kodeksas saugiam nepilnamečių mobiliojo ryšio vartojimui (2008 m. vasario 1 d., Vilnius; .pdf)

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 290 dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo, žr. čia

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 681 dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, priskirtos viešosios informacijos, kuri ribojama skelbti ir platinti, kategorijai, skelbimo ir platinimo tvarkos aprašo ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo, garso ir vaizdo priemonių sistemos aprašo patvirtinimo, žr. čia

2005 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymas Nr. 1V-1104 (.pdf)