Į viršų
Gauti pasiūlymą

Šeima ir draugai

Užsisakykite paslaugą „Šeima ir draugai“ ir kalbėkite su draugais ar šeimos nariais TELE2 tinkle nemokamai.

Nemokamiems skambučiams galite pasirinkti iki penkių TELE2 numerių.

Paslauga galioja renkantis privačių arba verslo planų abonentų numerius.

Šeima ir draugai

Paslaugos mėnesio mokestis – 0,29 Eur už vieną pasirinktą numerį. Naudojantis paslaugomis užsienyje galioja tarptinklinio ryšio tarifai.

Paslauga galioja renkantis privačių planų abonentų numerius arba verslo planų numerius, kurie priklauso kitam abonentui.

Paslaugos užsakymas. Siųskite SMS žinutę numeriu 1572 (SMS kaina – 0,04 Eur) su tekstu PORA ir draugo ar šeimos nario telefono numeriu (pvz., PORA 609XXXXX). Pasirinktas asmuo tą pačią dieną turi išsiųsti SMS žinutę numeriu 1572 su tekstu PORA ir Jūsų telefono numeriu. SMS žinutės turi būti siunčiamos iš tų telefono numerių, kuriais bus kalbamasi nemokamai.

Paslaugos atsisakymas. Siųskite SMS žinutę numeriu 1572 su tekstu NEPORA ir draugo ar šeimos nario telefono numeriu (pvz., NEPORA 609XXXXX). SMS žinutė turi būti siunčiama iš to telefono numerio, kuriuo kalbamasi nemokamai. Norint atsisakyti paslaugos pakanka išsiųsti žinutę iš vieno susieto numerio. Paslauga išjungiama iš karto, apie išjungimą SMS žinute informuojami abu numeriai.

Kitos paslaugos