Į viršų
Gauti pasiūlymą

Skambučių registras

Skambučių registras Jus informuos apie praleistus skambučius, kai Jūsų telefonas yra išjungtas arba esate nepasiekiami.

Apie visus praleistus skambučius būsite informuoti trumpaja SMS žinute.

Informuojančios žinutės yra nemokamos.

Norėdami užsakyti / atsisakyti paslaugos siųskite SMS žinutę numeriu 1500 su tekstu SR / STOP.

Paslaugos užsakymas ir atsisakymas – nemokami. Apie sėkmingą paslaugos aktyvinimą arba išjungimą būsite informuoti SMS žinute.

Jei turite įjungtą balso pašto paslaugą, įjungdami skambučių registro paslaugą automatiškai išjungsite balso paštą.

SMS žinutėje jūs matysite skambinusiojo numerį, kiek kartų buvo skambinta ir paskutinio skambučio datą ir laiką, pvz.:
+37068499199 Jums skambino 3 kartus, paskutinis skambutis 04.18, 10:33.

SMS žinutės, informuojančios apie praleistus skambučius, yra nemokamos.

Skambinantysis už skambutį moka pagal savo tarifą kaip už skambutį į TELE2 tinklą.

Paslauga teikiama visiems TELE2 ir PILDYK vartotojams. Išvykus į užsienį, paslauga neteikiama.

Kitos skambučių paslaugos