Į viršų
Gauti pasiūlymą

Balso paštas

Balso paštas yra paslauga, veikianti panašiai kaip automatinis atsakiklis. Tai galimybė palikti Jums trumpą balso žinutę, kai neatsiliepiate arba esate nepasiekiamas.

Paslaugą užsisakyti galite paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą telefonu 117.

Nėra paslaugos įjungimo mokesčio.

Balso pašto dėžutę galite pritaikyti savo poreikiams

Balso paštas

Balso pašto pranešimo išklausymo kaina – 0,04 Eur/min.

Paslaugos įjungimas – nemokamas.

Nukreipti skambučius į balso pašto dėžutę arba atšaukti skambučių nukreipimą galima naudojantis daugelio telefonų meniu. Kai telefonas paprašys įvesti balso pašto dėžutes numerį, rinkite +370 684 00 222. Jeigu telefone nėra skambučių nukreipimo funkcijos, tai galima padaryti telefono klaviatūra.

VeiksmasĮjungtiIšjungti
Visų skambučių nukreipimas **21*+37068400222# ##21#
Nukreipimas, kai neatsiliepiate **61*+37068400222# ##61#
Nukreipimas, kai telefonas yra išjungtas
arba yra už ryšio zonos ribų
**62*+37068400222# ##62#
Nukreipimas, kai telefonas užimtas **67*+37068400222# ##67#

Informaciją apie gautus balso pranešimus gausite SMS žinutėmis, be to, būsite informuoti apie skambinusiuosius, kurie nepaliko balso pranešimo.

Norėdami išklausyti balso pašto pranešimus, skambinkite numeriu 1522. Jeigu esate užsienyje, skambinkite numeriu +370 684 00 223. Skambutis, kurį atliksite norėdami išklausyti balso pašto pranešimą, bus apmokestintas kaip skambutis į Lietuvą pagal tarptinklinio ryšio tarifus.

Skambučių nukreipimas į balso pašto dėžutę yra nemokamas. Jei norite išklausyti savo balso pašto pranešimus iš kito tinklo telefono, rinkite savo telefono numerį, #, įveskite slaptažodį ir spauskite # (pvz., 683XXXXX # slaptažodis #).

Paskambinę numeriu 1522 Jūs galite atlikti šias balso pašto komandas:

  • Grįžti kelias sekundes atgal – 1
  • Išklausyti dar kartą arba grįžti į pranešimo pradžią – 11
  • Pasukti kelias sekundes į priekį – 3
  • Pereiti į pranešimo pabaigą – 33
  • Išsaugoti pranešimą – 4
  • Ištrinti pranešimą – 5
  • Persiųsti skambinusiojo telefono numerį sau SMS žinute – 6
  • Grįžti į ankstesnį pranešimą – *
  • Pereiti prie kito pranešimo – #

Automatinis pasisveikinimas – tai operatoriaus balsu skaitomas pranešimas, kuriame nurodomas Jūsų telefono numeris ir kurį girdės visi paskambinusieji į Jūsų balso pašto dėžutę. Į šį pranešimą galima įterpti savo vardą, pavardę ar slapyvardį. Tuomet skambinantieji žinos, į kieno balso pašto dėžutę paskambino.

Norėdami įterpti savo vardą į automatinį pasisveikinimą, skambinkite trumpuoju numeriu 1522, padiktuokite savo vardą, pavardę ar slapyvardį ir spauskite #. Jei nebenorėsite naudoti vardo, paskambinę 1522 ir vadovaudamiesi instrukcijomis galėsite šį įrašą ištrinti. Tuomet skambinantieji į balso paštą išgirs tik Jūsų telefono numerį.

Asmeninis pasisveikinimas – tai Jūsų paties balsu skaitomas tekstas (pasveikinimas, informacija ar pan.), kurį girdės visi paskambinusieji į balso pašto dėžutę. Skambinkite trumpuoju numeriu 1522, po signalo padiktuokite norimą tekstą ir spauskite #. Asmeninį pasiveikinimą galėsite keisti bet kada, kai to prireiks. Taip pat galėsite jį išjungti, tuomet skambinantieji į Jūsų balso paštą išgirs tik Jūsų telefono numerį.

Greitasis prisijungimas – tai automatinis atpažinimas skambinant iš savo telefono. Aktyvinus šį nustatymą, paskambinus numeriu 1522 nereikės vesti savo telefono numerio.

Prisijungimas be slaptažodžio – įjungus greitąjį prisijungimą ir nustačius prisijungimą be slaptažodžio, jungiantis prie savo balso pašto dėžutės nereikės įvesti slaptažodžio. Jeigu norite, kad jungiantis prie balso pašto dėžutės būtų reikalaujama slaptažodžio, šį nustatymą išjunkite.

Kitos skambučių paslaugos