Į viršų
Gauti pasiūlymą

Naudinga žinoti

Kad kelionės vyktų sklandžiai, prieš vykstant į užsienį TELE2 rekomenduoja:

  • Išsiaiškinti, ar TELE2 yra sudariusi tarptinklinio ryšio sutartį su šalies, į kurią keliaujate, mobiliojo ryšio operatoriais. Informacija pateikiama tarptinklinio ryšio tarifų skiltyje.
  • Įsitikinti, kad nuvykus į kitą šalį Jūsų telefonas parinko operatorių, kurio paslaugomis naudojantis Jums bus taikomi mažiausi tarifai. Jeigu tai yra kitas operatorius, parinkite reikiamą operatorių rankiniu būdu (naudokitės telefono nurodymais).
  • Patikrinti, ar turimo telefono dažnis (900 MHz, 1800 MHz ar 1900 MHz) sutampa su šalies, į kurią vykstate, mobiliojo ryšio tinklo dažniu.

Atkreipkite dėmesį, kad:

  • tarptinklinio ryšio tarifai skiriasi nuo įprastinių;
  • būnant užsienyje už atsilieptus pokalbius reikia mokėti;
  • LatvijojeEstijoje prisijungus prie TELE2 tinklo atsiliepti skambučiai – nemokami (prisijungus prie kitų tinklų skambučiai bus mokami);
  • mokestis už tarptinklinio ryšio paslaugas neįeina į iškalbamą mėnesio mokestį;
  • informacija apie naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis sąskaitoje pateikiama po vieno arba dviejų mėnesių.

Būdami užsienyje į Klientų aptarnavimo centrą galite skambinti numeriu +370 684 00 117 (kaina – pagal galiojančius tarifus).

Būdami pasienyje stebėkite, kokiu tinklu naudojatės.

TELE2 perspėja savo klientus, kad būnant pasienio zonoje telefonas gali automatiškai prisijungti prie užsienio šalies tinklo – tokiu atveju paslaugomis naudojamasi pagal tarptinklinio ryšio tarifus. Taip gali atsitikti dėl stipraus užsienio operatorių ryšio signalo. Norėdami išvengti naudojimosi užsienio operatoriaus paslaugomis, turėtumėte būti itin atidūs ir pastebėję, kad telefonas prisijungė prie kito tinklo, rankiniu būdu pasirinkti Lietuvos TELE2 tinklą.

ES tarptinklinio ryšio reglamentas

23305_Information_Obligation_DSP_OfficialProjectVersion_20140505_LBOonly__vertimas__LTred_GJ.doc