Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ Ryšio reguliavimo tarnybai (RRT) pateikė pasiūlymą dėl ryšio operatorių teikiamų veiklos ataskaitų pakeitimo. Bendrovė siūlo rengti išsamesnes periodines ataskaitas ir atskirti verslo bei viešojo sektoriaus duomenis. Tai leistų tiksliai įvertinti biudžetinių organizacijų išlaidas mobiliajam ryšiui ir užtikrinti daugiau skaidrumo viešųjų pirkimų srityje.

„Viešaisiais pirkimais siekiama dviejų dalykų: efektyvumo, kurį užtikrina mažiausia kaina už vienodos kokybės paslaugas, ir skaidrumo. Kviečiame didinti pirkimų skaidrumą ir esame pasirengę duomenis RRT pagal patobulintą tvarką pradėti teikti kuo greičiau. Toks ataskaitų pakeitimas nepareikalaus didelių operatorių išlaidų ir laiko sąnaudų, bet labai padidins skaidrumą“, – sakė Petras Masiulis, Tele2“ generalinis direktorius.

Pagal šiandien galiojančią tvarką mobiliojo ryšio operatoriai, kas ketvirtį pateikdami RRT savo veiklos rodiklius, paslaugų abonentus skiria į tris kategorijas. Tai – išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojai, pagal sąskaitas mokantys vartotojai ir visi kiti paslaugų naudotojai.

Į kategoriją „kiti paslaugų naudotojai“ patenka tiek operatorių verslo klientai, tiek viešojo sektoriaus organizacijos. „Tele2” siūlo jas atskirti ir periodinių ataskaitų duomenų pateikimo formą pakeisti išskiriant naują kategoriją – paslaugų gavėjai viešajame sektoriuje.

„Paprasčiausias ir patikimiausias būdas gauti duomenis apie viešojo sektoriaus išlaidas ryšiui – surinkti juos tiesiogiai iš paslaugų tiekėjų. Didesnis skaidrumas bus naudingas visiems – tiek operatoriams, tiek jų klientams, tiek, žinoma, mokesčių mokėtojams“, – nurodė P. Masiulis.

Neturint tikslių duomenų, visi šiandien egzistuojantys mobiliojo ryšio viešojo sektoriaus rinkos vertinimai yra apytiksliai, o žiniasklaidoje pateikiami rinkos vertinimai skiriasi kelis kartus. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) biudžeto išlaidas mobiliam ryšiui bandė įvertinti apklausdama perkančiąsias organizacijas, tačiau didelis jų skaičius – 6,4 tūkst. – apsunkina patikimų duomenų gavimą. 

Analogišką pasiūlymą patobulinti periodines ataskaitas „Tele2“ buvo pateikusi RRT jau 2009 m. rugpjūtį. Šiemet kilus diskusijai dėl centralizuotai vykdomų ryšio paslaugų viešųjų pirkimų, šį siūlymą išsakė daugiau operatorių, todėl tikimasi jų pritarimo pakeitimui.

VPT atlikta perkančiųjų organizacijų apklausa parodė, kad biudžetinės organizacijos, pirkdamos paslaugas ne per mažiausią ryšio kainą leidžiančios gauti Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) sistemą arba neskelbdamos konkursų, vien per paskutinius metus už mobilųjį ryšį permokėjo mažiausiai 28,8 mln. Lt biudžeto lėšų.
 
 
Daugiau informacijos:
Andrius Baranauskas, „Tele2“ viešuju ryšiu vadovas
mob. +370 683 66319, el. paštas: andrius.baranauskas@tele2.com