Nuo rugpjūčio 30 d. Tele2 klientai galės skambinti mažesniais tarptinklinio ryšio (roaming) tarifais būdami ES šalyse. Mažesni tarptinklinio ryšio tarifai Tele2 klientams bus įjungti automatiškai, jų nereikės papildomai užsisakyti ar dėl to vykti į salonus. Taigi, keliaudami po ES šalis Tele2 klientai galės pigiau skambinti ir atsiliepti į skambučius.
Nauji tarptinklinio ryšio tarifai ES šalyse įsigalios nuo 08.30:
Išeinantis skambutis – 1,98 Lt/min.
Įeinantis (atsilieptas) skambutis – 0. 96 Lt/min. 

Nauji tarifai Tele2 klientams bus suaktyvinti nemokamai. Naujos kainos netaikomos SMS, MMS ar duomenų siuntimui, taip pat skambučiams iš Lietuvos į užsienį. 


Tele2 klientams Latvijoje ir Estijoje prisijungusiems prie Tele2 tinklo atsiliepti skambučiai – nemokami! 

Sumažinus tarptinklinio ryšio ES šalyse tarifus, paslaugos Alio Europa klientai neliks nuskriausti – Europos sąjungos šalyse jie turės galimybę atsiliepti į skambučius dar 30 procentų pigiau! Daugiau informacijos apie paslaugos pasikeitimus čia

Šalys, kuriose būnant galios naujieji tarifai:
Airija Austrija Belgija Bulgarija Cekija Danija
Didzioji Britanija Estija Graikija Ispanija Italija Kipras
Latvija Lenkija Liuksemburgas Malta Nyderlandai Portugalija
Prancuzija Rumunija Slovakija Slovenija Suomija Svedija
Vengrija Vokietija        
Planuojama, kad netrukus prie sumažinto tarptinklinio ryšio tarifo prisijungs ir kitos Europos šalys - Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir Šveicarija.