Gaukite pasiūlymą telefonu
Registruotis

Iki gruodžio 31-osios įsigyję neribotą interneto planą, kartu su vienu iš Go3 paketų, turite galimybę laimėti žaidimų kompiuterį X-BOX One S 1TB!

Skelbiame žaidimo laimėtojus:

SIMONA MATUTYTĖ

LEDRŪNA ČIVILIENĖ

ANA PETKEVIČ

GŽESLAV BOGDIUN

JOLITA MEDŽIENĖ

Sveikiname!

Žaidimo taisyklės

 • Žaidimo organizatorius – UAB „TELE2“, juridinio asmens kodas 111471645, registruotos buveinės adresas Upės g. 23, 08128 Vilnius (toliau – TELE2).
 • Gruodžio 14-31 dienomis (imtinai) „Tele2 Lietuva“ svetainėje vyksta žaidimas, kurio metu vartotojai, įsigiję neribotą Laisvo interneto planą, kartu su vienu iš trijų televizijos „Go3” planų, turi galimybę laimėti prizą – vieną iš penkių žaidimų kompiuterių „Xbox One S 1TB“.
 • Prizų laimėtojai renkami burtų keliu 2021 m. sausio 4 d. ir paskelbiami „Tele2 Lietuva“ svetainėje.
 • Ne vėliau nei 2021 m. sausio 6 d. su prizo laimėtojais yra susisiekiama asmeniškai ir susitariama dėl prizo atsiėmimo.
 • Laimėtojui neatsiliepus per 1 d. d. nuo laimėtojo išrinkimo dienos arba jam neatitinkant kitų Žaidimo taisyklėse numatytų sąlygų, atsitiktine tvarka bus renkamas kitas laimėtojas.
 • Laimėtus prizus Tele2 įteikia/perduoda tik prizų laimėtojams. Jei prizo laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis, reikalingus prizui atsiimti, jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų bei pateikti asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
 • Žaidimo prizai į pinigus nekeičiami.
 • Tele2 pasilieka teisę keisti šias Žaidimo taisykles ir sąlygas, apie tai informavęs žaidimo dalyvius prieš 2 (dvi) darbo dienas interneto svetainėje.
 • Žaidime neturi teisės dalyvauti UAB “Tele2” ir UAB “Tele2” prekyba darbuotojai bei jų šeimos nariai.

Asmens duomenų apsauga

 • Žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenų valdytojas yra žaidimo organizatorius.
 • Žaidimo organizatorius siekiant organizuoti žaidimą ir išrinkti bei informuoti žaidimo laimėtojus tvarkys šiuos žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenis:
 • Žaidimo dalyvių: vardas, pavardė, bei kita informacija susijusi su laimėjimu (tokia kaip laimėjimo dydis ir pan.).
 • Žaidimo laimėtojo: vardas, pavardė, bei kita informacija susijusi su laimėjimu (tokia kaip laimėjimo dydis ir pan.).
 • Žaidimo dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi teisėto žaidimo organizatoriaus intereso pagrindu – administruoti ir organizuoti žaidimą, žaidimo laimėtojų duomenys tvarkomi jų sutikimo (Žaidimo laimėtojo viešai skelbiamų asmens duomenų atžvilgiu) ir teisės pareigos (duomenų laimėjimo perdavimui atžvilgiu) pagrindais.
 • Nelaimėjusių žaidimo dalyvių asmens duomenys bus negrįžtamai sunaikinami.
 • Prizo laimėtojai, sutinkantys dalyvauti žaidime bei priimti prizą, patvirtina, jog sutinka, kad žaidimo organizatorius tvarkys laimėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę) žaidimo vykdymo tikslu prizo laimėtojai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų viešinimu šiose taisyklėse numatyta tvarka, tačiau prizo laimėtojams nesutikus su jų asmens duomenų tvarkymu, šiose taisyklėse numatyta tvarka, jie yra diskvalifikuojami ir nebedalyvauja žaidime. Prizo laimėtojų duomenys, kurie būtini laimėjimo perdavimui (tokie kaip kontaktinė informacija) yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
 • Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir/arba žaidimo organizatoriaus teisėto intereso pagrindu. Jums nesutinkant žaidimo organizatoriaus teisėto intereso pagrindu ir/arba Jūsų sutikimo pagrindu vykdomam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, šiose taisyklėse nurodytu tikslu, Jūs negalėsite dalyvauti žaidime ir laimėti prizo. Teisę nesutikti dalyvauti žaidime galite įgyvendinti paskambinę numeriu 117 su pageidavimu nedalyvauti žaidime.