Į viršų
Gauti pasiūlymą

Susisiekite telefonu

Privačių klientų aptarnavimo centras

117 (skambinant tik iš Tele2 tinklo, nemokamai) arba +370 684 00 117 (skambinant iš užsienio ar kito operatoriaus, kaina pagal mokėjimo plano tarifus).

1513 – einamojo mėn. sąskaitos dydis, nemokamas.

1515 – išrašytos sąskaitos dydis, mokėtojo kodas, nemokamas. 

Verslo klientų aptarnavimo centras

1575 (nemokamas) arba +370 684 000 75 (kaina pagal mokėjimo plano tarifus).

PILDYK aptarnavimo centras

1577 – PILDYK klientų aptarnavimo centras (0,05 Eur už skamb.) arba +370 684 00 077 (kaina – pagal mokėjimo plano tarifus).

Tele2 Telefonų priežiūros centras

+37061718888 (kaina – pagal mokėjimo plano tarifus). Darbo laikas: darbo dienomis 10-20 val.