Gaukite pasiūlymą telefonu
Registruotis

TELE2 KALĖDŲ
SENELIO GAUDYNĖS

„Tele2 Lietuva“ kalėdinio žaidimo taisyklės:

• Žaidimo organizatorius – UAB „TELE2“, juridinio asmens kodas 111471645, registruotos buveinės adresas Upės g. 23, 08128 Vilnius (toliau – TELE2).
• Gruodžio 1-24 dienomis (imtinai) „Tele2 Lietuva“ socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje vyksta žaidimas, kurio metu vartotojai, atlikę nurodytus veiksmus, turi galimybę laimėti vieną iš 24 dienos prizų, o žaidimo pabaigoje – vieną didįjį žaidimo prizą.
• Žaidimo metu kiekvieną dieną „Tele2 Lietuva“ „Instagram“ paskyroje atsitiktiniu laiku yra pasidalinama „Instagram Story“ serija, o viename jos turinio vienete netikėtai atsiranda vienas ar keli Kalėdų Senelio atvaizdai.
• Vartotojai yra kviečiami jį/juos gaudyti darant ekrano nuotrauką, (angl. screenshot), dalintis ja savo asmeninėje paskyroje „Instagram Story“ formatu ir žymėti @tele2lietuva.
• Kiekvienos dienos pirmasis vartotojas, atlikęs aukščiau išvardintus veiksmus, laimi dienos prizą.
• Dienos prizas kiekvieną dieną yra paskelbiamas tos dienos „Tele2 Lietuva“ „Instagram Story“ serijoje.
• Vienos dienos žaidimas trunka 24 valandas.
• Vienas vartotojas gali laimėti vieną dienos prizą per visą žaidimo laikotarpį. Tuo atveju, jeigu žaidimo dalyvis, laimėjęs vieną dienos prizą, kitą dieną pirmasis atlieka šiose taisyklėse nurodytus žaidimo veiksmus, skirtus laimėti dienos prizą, jis išbraukiamas ir laimėtoju skelbiamas kitas žaidimo dalyvis, pirmasis po jo atlikęs reikiamus veiksmus.
• Ne vėliau nei po 24 valandų nuo dienos žaidimo pabaigos, su dienos prizo laimėtoju yra susisiekiama asmeniškai ir susitariama dėl prizo atsiėmimo.
• Kiekvienas vartotojas, bent vieną kartą pasidalinęs žaidimo ekrano nuotrauka su Kalėdų Senelio atvaizdu savo „Instagram Story“ ir pažymėjęs @tele2lietuva, dalyvauja didžiojoje loterijoje pagrindiniam prizui laimėti.
• Pagrindinis prizas – išmanusis telefonas „Samsung S20 FE“.
• Vartotojas gali didinti savo šansus laimėti didįjį prizą gaudydamas Kalėdų Senelį kiekvieną dieną ir atlikdamas aukščiau išvardintus veiksmus.
• Vartotojas gali dalintis kiekvienos dienos ekrano nuotrauka su Kalėdų Senelio atvaizdu tik vieną kartą.
• Pakartotinis dalinimasis tos pačios dienos ekrano nuotrauka su Kalėdų Senelio atvaizdu nėra įskaičiuojamas į bendrą vartotojo pasidalinimų sumą.
• Didžiausias įmanomas unikalių „Tele2 Lietuva“ „Instagram Story“ pasidalinimų skaičius yra 24.
• Pagrindinio prizo laimėtojas renkamas burtų keliu gruodžio 31 d. ir paskelbiamas „Tele2 Lietuva“ „Instagram“ paskyroje.
• Laimėtojui neatsiliepus per 1 d. d. nuo laimėtojo išrinkimo dienos arba jam neatitinkant kitų Žaidimo taisyklėse numatytų sąlygų, atsitiktine tvarka bus renkamas kitas laimėtojas.
• Laimėtus prizus Tele2 įteikia/perduoda tik prizų laimėtojams. Jei prizo laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis, reikalingus prizui atsiimti, jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų bei pateikti asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
• Žaidimo prizai į pinigus nekeičiami.
• Tele2 pasilieka teisę keisti šias Žaidimo taisykles ir sąlygas, apie tai informavęs žaidimo dalyvius prieš 2 (dvi) darbo dienas interneto svetainėje.

Asmens duomenų apsauga

• Žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenų valdytojas yra žaidimo organizatorius.
• Žaidimo organizatorius siekiant organizuoti žaidimą ir išrinkti bei informuoti žaidimo laimėtojus tvarkys šiuos žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenis:
    • Žaidimo dalyvių: Instagram paskyros pavadinimas;
    • Žaidimo laimėtojo: vardas, pavardė, adresas bei kita informacija susijusi su laimėjimu (tokia kaip laimėjimo dydis ir pan.).
• Žaidimo dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi teisėto žaidimo organizatoriaus intereso pagrindu – administruoti ir organizuoti žaidimą, žaidimo laimėtojų duomenys tvarkomi jų sutikimo (Žaidimo laimėtojo viešai skelbiamų asmens duomenų atžvilgiu) ir teisės pareigos (duomenų laimėjimo perdavimui atžvilgiu) pagrindais.
• Nelaimėjusių žaidimo dalyvių asmens duomenys bus negrįžtamai sunaikinami.
• Prizo laimėtojai, sutinkantys dalyvauti žaidime bei priimti prizą, patvirtina, jog sutinka, kad žaidimo organizatorius tvarkys laimėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę) žaidimo vykdymo tikslu prizo laimėtojai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų viešinimu šiose taisyklėse numatyta tvarka, tačiau prizo laimėtojams nesutikus su jų asmens duomenų tvarkymu, šiose taisyklėse numatyta tvarka, jie yra diskvalifikuojami ir nebedalyvauja žaidime. Prizo laimėtojų duomenys, kurie būtini laimėjimo perdavimui (tokie kaip kontaktinė informacija) yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
• Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir/arba žaidimo organizatoriaus teisėto intereso pagrindu. Jums nesutinkant žaidimo organizatoriaus teisėto intereso pagrindu ir/arba Jūsų sutikimo pagrindu vykdomam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, šiose taisyklėse nurodytu tikslu, Jūs negalėsite dalyvauti žaidime ir laimėti prizo. Teisę nesutikti dalyvauti žaidime galite įgyvendinti paskambinę numeriu 117 su pageidavimu nedalyvauti žaidime. Žaidime neturi teisės dalyvauti UAB “Tele2” ir UAB “Tele2” prekyba darbuotojai bei jų šeimos nariai.