Į viršų
Gauti pasiūlymą

Privalomasis Automobilio draudimas

„Tele2“ bendradarbiaudama su „Gjensidige“ savo klientams siūlo naują paslaugą – privalomąjį transporto priemonės draudimą. Tai ypač patogu ir naudinga.

Užsisakykite dabar

Nesvarbu, kokį automobilį vairuojate..

Nesvarbu, kokį vairavimo stažą turite..

Nesvarbu, kuriame mieste gyvenate..

Vienoda kaina visiems - tik 9,90 €/mėn. Tai yra 118,80 € per metus..

Mokestis už draudimo paslaugą bus įtrauktas į Jūsų Tele2 mėnesio mokėjimo sąskaitą..

Apsidrausti automobilį galite bet kuriame Tele2 salone arba užpildę formą internetu..

Gauti pasiūlymą

Užpildykite šią formą, susipažinkite su sąlygomis ir taisyklėmis ir mūsų konsultantai su Jumis susisieks ir susitars dėl paslaugos aktyvavimo.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo informacija

1. Jūs patvirtinate, kad:

1.1.     Transporto priemonę visu draudimo sutarties laikotarpiu vairuos vyresni kaip 25 metai asmenys.

1.2.     Transporto priemonė nėra naudojama komercinei veiklai, mokymui vairuoti, taksi, operatyvinei veiklai, nuomos ir (ar) subnuomos veiklai; nėra naudojama mokamam keleivių vežimui (pvz., pavėžėjimo paslaugos ir pan.) ir (ar) tokių paslaugų reklamai, kai tokia reklama matoma automobilio išorėje (pvz., klijuojant lipdukus). Apdraustos transporto priemonės naudojimas šiame punkte nurodytai veiklai laikomas draudimo rizikos padidėjimu.

1.3.     Per pastaruosius 2 metus iki draudimo sutarties sudarymo neturėjote draudžiamųjų įvykių pagal TPVCA (nebuvote kaltininkas).

  1. Draudimo sutartis sudaroma vienų metų laikotarpiui. Draudimo kaina 9,90 Eur vienam mėnesiui. Draudimo įmoka kiekvieną mėnesį bus įtraukta į Jūsų sąskaitą už Tele2 paslaugas. Draudimo įmokų administravimo tikslu Jūsų draudimo poliso numerį, asmens identifikacinius duomenis įmokos sumą perduosime UAB „Tele2“.   
  2. Jeigu nustatytais terminais (kartu su įmokomis už Tele2 paslaugas) nesumokėsite draudimo įmokos ar jos dalies, apie tai būsite informuoti SMS žinute. Jeigu draudimo įmoką vėluosite sumokėti ilgiau kaip vieną mėnesį, draudikas su Jumis nutrauks draudimo sutartį.. Jeigu bus susidaręs įsiskolinimas už ankstesnius mėnesius, kuriuos buvo teikiama draudimo apsauga, privalėsite padengti draudimo kainą, sumokėdamas ją Tele2 ta pačia tvarka, kaip ir įsiskolinimus už Tele2 paslaugas. Skolos gali būti perduotos skolų išieškojimo bendrovei. Draudimo įmokų mokėti nebereikės nuo kito kalendorinio mėnesio po draudimo sutarties nutraukimo pirmos dienos. Dalinio skolos padengimo atveju  įmokėtų lėšų paskirstymas pagal paslaugų tipą ar jų teikėją neatliekamas – tinkamu draudimo įmokų sumokėjimu (atsiskaitymu pagal draudimo sutartį) laikomas tik visos Tele2 sąskaitoje nurodytos bendros mokėtinos sumos padengimas.
  3. Sutinkate, kad draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus Jūsų duomenis ar (ir) kreiptųsi į teisėsaugos institucijas, bankus, valstybės registrus, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis pagal poreikį, reikalingą draudikui ar draudiko įgaliotiems tretiesiems asmenims prieš sudarant ir sudarius draudimo sutartį, vertinant įvykusius įvykius ir (ar) nustatant draudimo išmokų dydžius per apsaugos galiojimo laikotarpį.
  4. Tuo atveju, jeigu apdraudžiate ne savo, o kito asmens automobilį, patvirtinate, kad tas asmuo neprieštarauja, jog jo asmens duomenys būtų perduoti draudikui draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, bei neprieštarauja draudimo sutarties sudarymui. Įsipareigojate informuoti atitinkamą asmenį apie draudimo sutarties sudarymą ir draudimo (bei apmokėjimo už draudimą) sąlygas. Patvirtinate, kad turite teisę disponuoti automobilio, kurio valstybinis numeris _____________,  savininko duomenimis, reikalingais sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Taip pat sutinkate, kad draudimo įmokos už kito asmens automobilį būtų įtrauktos į Jūsų sąskaitą už Tele2 paslaugas. Nutraukti sudarytą draudimo sutartį gali tik Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nurodyti asmenys.
  5. Draudimo sutarties nutraukimas:

6.1.     Jeigu norėsite nutraukti draudimo sutartį, sudarytą tarpininkaujant Tele2, ar pasinaudoti teise į draudimo apsaugos sustabdymą, prašome skambinti telefonu 1626 arba rašyti info@gjensidige.lt.

6.2.     Jeigu nutraukiate draudimo sutartį, pilna vieno mėnesio draudimo įmoka už tą mėnesį, kurį nutraukiama draudimo sutartis, bus įtraukta į sąskaitą už Tele2 paslaugas. Nepanaudota draudimo įmokos dalis už tą mėnesį, kurį nutraukta draudimo sutartis, nebus grąžinama. Nepanaudotas to mėnesio draudimo įmokos likutis skiriamas draudimo sutarties nutraukimo administracinėms išlaidoms padengti. Jeigu bus susidaręs įsiskolinimas už ankstesnius mėnesius, kuriuos buvo teikiama draudimo apsauga, privalėsite padengti draudimo kainą, sumokėdamas ją Tele2 ta pačia tvarka, kaip ir įsiskolinimus už Tele2 paslaugas. Skolos gali būti perduotos skolų išieškojimo bendrovei. Draudimo įmokų mokėti nebereikės nuo kito mėnesio po draudimo sutarties nutraukimo pirmos dienos. Jeigu pageidausite, kad laikinai būtumėte atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo, pasibaigus šiam laikotarpiui privalėsite iš karto sumokėti draudimo įmoką už visą likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

6.3.     Tuo atveju, jeigu nutrauksite paslaugų sutartį su Tele2, už einamąjį nutraukimo mėnesį draudimo kainą privalėsite sumokėti Tele2. Nuo paskesnio kalendorinio mėnesio privalėsite mokėti už draudimą tiesiogiai ADB „Gjensidige“ ir nebeturėsite galimybės mokėti dalimis kas mėnesį. Privalote nedelsdamas informuoti ADB „Gjensidige“ apie telekomunikacinių paslaugų sutarties su Tele2 nutraukimą.

6.4.     Jeigu draudimo sutartį sudarėte nuotoliniu būdu, t. y. Tele2 interneto svetainėje, savitarnos paskyroje ar per Tele2 skambučių centrą, turite teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų ir Jums nebus taikomi jokie mokesčiai. Patvirtinate, jog sutinkate, kad draudimo apsauga Jums būtų pradėta teikti nepasibaigus šiame punkte nurodytam 14 dienų atsisakymo terminui (jeigu įsigydamas draudimą nurodėte ankstesnę nei po 14 dienų TPVCA draudimo sutarties įsigaliojimo datą). Tuo atveju, jeigu pasinaudosite teise atsisakyti draudimo sutarties, o draudimo paslauga Jums buvo pradėta teikti, pirmoji 9,90 Eur draudimo įmoka Jums nebus grąžinta. Jeigu nurodėte vėlesnę nei po 14 dienų nuo sudarymo TPVCA draudimo sutarties įsigaliojimo datą, turite teisę atsisakyti draudimo be jokių mokesčių.

  1. Bendra informacija:

7.1.     UAB „TELE2 prekyba“, veikdama kaip draudimo agentas ir siūlydama sudaryti TPVCA draudimo sutartį, įsipareigoja TPVCA draudimo sutartis platinti bendradarbiaudamas tik su ADB „Gjensidige“.

7.2.     Draudiko draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašai pateikiami adresu www.gjensidige.lt.

7.3.     Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu. Jei šalys nepasiekia susitarimo, ginčas sprendžiamas arba nagrinėjamas neteismine tvarka Lietuvos banke, Totorių g. 4, LT-01103 Vilnius (daugiau informacijos www.lb.lt), arba teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Išsami informacija apie ginčų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarką skelbiama draudiko tinklalapyje www.gjensidige.lt.

7.4.     Šiomis sąlygomis galite įsigyti TPVCA draudimą, tik jei esate Tele2 klientas.

7.5.     Eismo įvykio deklaraciją galite gauti didžiuosiuose Tele2 klientų aptarnavimo padaliniuose (prašom teirautis Jus aptarnaujančio Tele2 darbuotojo), bet kuriame „Gjensidige“ klientų aptarnavimo padalinyje arba paskambinęs telefonu 1626.

7.6.     Jeigu Jums yra reikalinga Žalioji kortelė, ją galite gauti bet kuriame „Gjensidige“ klientų aptarnavimo padalinyje arba paskambinęs telefonu 1626.

7.7.     Šis dokumentas yra sudedamoji draudimo sutarties dalis.

DRAUDIMĄ GALITE ĮSIGYTI, JEI:

esate Tele2 klientas;

esate vyresnis nei 25 metų;

per paskutinius 2 metus neturėjote draudžiamųjų įvykių pagal TPVCA (nebuvote kaltininkas);

transporto priemonė nėra naudojama komercinei veiklai (pvz.: nuomai, pavežėjimo paslaugoms teikti ir pan.).

ŠIUO DRAUDIMU KOMPENSUOJAMA:

kitam automobiliui padaryta žala;

abiejų transporto priemonių keleivių ir pėsčiųjų sveikatai padaryta žala;

kitam trečiųjų šalių turtui padaryta žala.

Kur kreiptis
atsitikus įvykiui?

Atsitikus įvykiui, jį užregistruoti galite čia.

Daugiau informacijos apie transporto priemonių įvykius rasite čia.

Visos Lietuvoje registruotos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu.
Daugiau informacijos apie privalomąjį vairuotojo draudimą rasite čia.

Atlyginami įvykio metu dėl Jūsų kaltės padaryti nuostoliai kitiems įvykio dalyviams – draudikas kompensuoja tiek kito automobilio vairuotojo, tiek abiejų transporto priemonių keleivių ir pėsčiųjų sveikatai padarytą žalą. Atsitikus įvykiui, jį užregistruoti galite čia

Privalomojo draudimo sutartį galite sudaryti: „Tele2” salonuose.

Atsitikus įvykiui registruokite jį internetu čia.
Daugiau informacijos apie transporto priemonių įvykius rasite čia.

Jeigu norite nebesinaudoti TPVCA draudimu, skambinkite trumpuoju „Gjensidige“ tel. 1626.

Jeigu nutraukėte sutartį, privalomojo vairuotojų draudimą galite turėti, tik tokiu atveju susisiekite su „Gjensidige“ trumpuoju tel. 1626 arba rašykite info@gjensidige.lt.

Jeigu pardavėte automobilį, dėl privalomojo draudimo sutarties perrašymo susisiekite trumpuoju tel. 1626 arba rašykite info@gjensidige.lt.

Privalomojo draudimo įmoka įskaičiuojama į „Tele2” mėnesinę abonento sąskaitą už telekomunikacines paslaugas.

Paskambinkite trumpuoju tel. 1626 arba rašykite info@gjensidige.lt. Jūsų prašymu bus suruošta „Žalioji kortelė“ ir išsiųsta registruotu paštu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama: čia.

Jei draudimo įmokos nesumokėsite ilgiau negu 1 mėnesį nuo skolos pranešimo gavimo dienos, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Jeigu Jūs nustatytu laiku nesumokėjote draudimo įmokos, draudikas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Dalinio skolos padengimo atveju, įmokėtų lėšų paskirstymas pagal paslaugų tipą ar jų teikėją neatliekamas – tinkamu draudimo įmokų sumokėjimu (atsiskaitymu pagal draudimo sutartį) laikomas tik visos TELE2 sąskaitoje nurodytos bendros mokėtinos sumos padengimas.

1. Jūs patvirtinate, kad:
1.1. Transporto priemonę visu draudimo sutarties laikotarpiu vairuos vyresni kaip 25 metai asmenys.
1.2. Transporto priemonė nėra naudojama komercinei veiklai, mokymui vairuoti, taksi, operatyvinei veiklai, nuomos ir (ar) subnuomos veiklai; nėra naudojama mokamam keleivių vežimui (pvz., pavėžėjimo paslaugos ir pan.)
ir (ar) tokių paslaugų reklamai, kai tokia reklama matoma automobilio išorėje (pvz., klijuojant lipdukus). Apdraustos transporto priemonės naudojimas šiame punkte nurodytai veiklai laikomas draudimo rizikos padidėjimu.
1.3. Per pastaruosius 2 metus iki draudimo sutarties sudarymo neturėjote draudžiamųjų įvykių pagal TPVCA (nebuvote kaltininkas).

2. Draudimo sutartis sudaroma vienų metų laikotarpiui. Draudimo kaina 9,90 Eur vienam mėnesiui. Draudimo įmoka kiekvieną mėnesį bus įtraukta į Jūsų sąskaitą už „Tele2“paslaugas. Draudimo įmokų administravimo tikslu Jūsų draudimo poliso numerį, asmens identifikacinius duomenis įmokos sumą perduosime UAB „Tele2“.

3. Jeigu nustatytais terminais (kartu su įmokomis už Tele2 paslaugas) nesumokėsite draudimo įmokos ar jos dalies, apie tai būsite informuoti SMS žinute. Jeigu draudimo įmoką vėluosite sumokėti ilgiau kaip vieną mėnesį, draudikas su Jumis nutrauks draudimo sutartį.. Jeigu bus susidaręs įsiskolinimas už ankstesnius mėnesius, kuriuos buvo teikiama draudimo apsauga, privalėsite padengti draudimo kainą, sumokėdamas ją Tele2 ta pačia tvarka, kaip ir įsiskolinimus už Tele2 paslaugas. Skolos gali būti perduotos skolų išieškojimo bendrovei. Draudimo įmokų mokėti nebereikės nuo kito kalendorinio mėnesio po draudimo sutarties nutraukimo pirmos dienos. Dalinio skolos padengimo atveju įmokėtų lėšų paskirstymas pagal paslaugų tipą ar jų teikėją neatliekamas – tinkamu draudimo įmokų sumokėjimu (atsiskaitymu pagal draudimo sutartį) laikomas tik visos Tele2 sąskaitoje nurodytos bendros mokėtinos sumos padengimas.

4. Sutinkate, kad draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus Jūsų duomenis ar (ir) kreiptųsi į teisėsaugos institucijas, bankus, valstybės registrus, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis pagal poreikį, reikalingą draudikui ar draudiko įgaliotiems tretiesiems asmenims prieš sudarant ir sudarius draudimo sutartį, vertinant įvykusius įvykius ir (ar) nustatant draudimo išmokų dydžius per apsaugos galiojimo laikotarpį.

5. Tuo atveju, jeigu apdraudžiate ne savo, o kito asmens automobilį, patvirtinate, kad tas asmuo neprieštarauja, jog jo asmens duomenys būtų perduoti draudikui draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, bei neprieštarauja draudimo sutarties sudarymui. Įsipareigojate informuoti atitinkamą asmenį apie draudimo sutarties sudarymą ir draudimo (bei apmokėjimo už draudimą) sąlygas. Patvirtinate, kad turite teisę disponuoti automobilio, kurio valstybinis numeris XXX-XXX savininko duomenimis, reikalingais sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Taip pat sutinkate, kad draudimo įmokos už kito asmens automobilį būtų įtrauktos į Jūsų sąskaitą už Tele2 paslaugas. Nutraukti sudarytą draudimo sutartį gali tik Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nurodyti asmenys.

6. Draudimo sutarties nutraukimas:
6.1. Jeigu norėsite nutraukti draudimo sutartį, sudarytą tarpininkaujant TELE2, ar pasinaudoti teise į draudimo apsaugos sustabdymą, prašome skambinti trumpuoju telefonu 1626 arba rašyti info@gjensidige.lt.
6.2. Jeigu nutraukiate draudimo sutartį, pilna vieno mėnesio draudimo įmoka už tą mėnesį, kurį nutraukiama draudimo sutartis, bus įtraukta į sąskaitą už Tele2 paslaugas. Nepanaudota draudimo įmokos dalis už tą mėnesį, kurį nutraukta draudimo sutartis, nebus grąžinama. Nepanaudotas to mėnesio draudimo įmokos likutis skiriamas draudimo sutarties nutraukimo administracinėms išlaidoms padengti. Jeigu bus susidaręs įsiskolinimas už ankstesnius mėnesius, kuriuos buvo teikiama draudimo apsauga, privalėsite padengti draudimo kainą, sumokėdamas ją Tele2 ta pačia tvarka, kaip ir įsiskolinimus už Tele2 paslaugas. Skolos gali būti perduotos skolų išieškojimo bendrovei. Draudimo įmokų mokėti nebereikės nuo kito mėnesio po draudimo sutarties nutraukimo pirmos dienos. Jeigu pageidausite, kad laikinai būtumėte atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo, pasibaigus šiam laikotarpiui privalėsite iš karto sumokėti draudimo įmoką už visą likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.
6.3. Tuo atveju, jeigu nutrauksite paslaugų sutartį su TELE2 , už einamąjį nutraukimo mėnesį draudimo kainą privalėsite sumokėti Tele2. Nuo paskesnio kalendorinio mėnesio privalėsite mokėti už draudimą tiesiogiai ADB „Gjensidige“ ir nebeturėsite galimybės mokėti dalimis kas mėnesį. Privalote nedelsdamas informuoti ADB „Gjensidige“ apie telekomunikacinių paslaugų sutarties su Tele2 nutraukimą.
6.4. Jeigu draudimo sutartį sudarėte nuotoliniu būdu, t. y. TELE2 interneto svetainėje, savitarnos paskyroje ar per Tele2 skambučių centrą, turite teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų ir Jums nebus taikomi jokie mokesčiai. Patvirtinate, jog sutinkate, kad draudimo apsauga Jums būtų pradėta teikti nepasibaigus šiame punkte nurodytam 14 dienų atsisakymo terminui (jeigu įsigydamas draudimą nurodėte ankstesnę nei po 14 dienų TPVCA draudimo sutarties įsigaliojimo datą). Tuo atveju, jeigu pasinaudosite teise atsisakyti draudimo sutarties, o draudimo paslauga Jums buvo pradėta teikti, pirmoji 9,90 Eur draudimo įmoka Jums nebus grąžinta. Jeigu nurodėte vėlesnę nei po 14 dienų nuo sudarymo TPVCA draudimo sutarties įsigaliojimo datą, turite teisę atsisakyti draudimo be jokių mokesčių.

7. Bendra informacija:
7.1. UAB „TELE2 prekyba“, veikdama kaip draudimo agentas ir siūlydama sudaryti TPVCA draudimo sutartį, įsipareigoja TPVCA draudimo sutartis platinti bendradarbiaudamas tik su ADB „Gjensidige“.
7.2. Draudiko draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašai pateikiami adresu www.gjensidige.lt.
7.3. Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu. Jei šalys nepasiekia susitarimo, ginčas sprendžiamas arba nagrinėjamas neteismine tvarka Lietuvos banke, Totorių g. 4, LT-01103 Vilnius (daugiau informacijos www.lb.lt), arba teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Išsami informacija apie ginčų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarką skelbiama draudiko tinklalapyje www.gjensidige.lt.
7.4. Šiomis sąlygomis galite įsigyti TPVCA draudimą, tik jei esate TELE2 klientas.
7.5. Eismo įvykio deklaraciją galite gauti didžiuosiuose TELE2 klientų aptarnavimo padaliniuose (prašom teirautis Jus aptarnaujančio Tele2 darbuotojo), bet kuriame „Gjensidige“ klientų aptarnavimo padalinyje arba paskambinęs trumpuoju telefonu 1626.
7.6. Jeigu Jums yra reikalinga Žalioji kortelė, ją galite gauti bet kuriame „Gjensidige“ klientų aptarnavimo padalinyje arba paskambinęs trumpuoju telefonu 1626.
7.7. Šis dokumentas yra sudedamoji draudimo sutarties dalis.