Gaukite pasiūlymą telefonu
Registruotis

Atsakymai į DUK

Visos Lietuvoje registruotos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu.
Daugiau informacijos apie privalomąjį vairuotojo draudimą rasite čia.

Pagalba kelyje – tai papildomų išlaidų, patirtų dėl techninio gedimo, įvykusio pradėjus kelionę ir neleidžiančio tęsti suplanuotos kelionės, ar dėl transporto priemonės sugadinimo arba sunaikinimo, draudimas. Daugiau informacijos rasite čia.
Techninės pagalbos kelyje draudimo taisykles rasite čia.
Techninės pagalbos kelyje aprašymas.
Pagalbos kelyje draudimo paslaugą galite įsigyti kartu su TPVCA draudimu tik Tele2 salonuose.

Atlyginami įvykio metu dėl Jūsų kaltės padaryti nuostoliai kitiems įvykio dalyviams – draudikas kompensuoja tiek kito automobilio vairuotojo, tiek abiejų transporto priemonių keleivių ir pėsčiųjų sveikatai padarytą žalą. Atsitikus įvykiui, jį užregistruoti galite čia

Privalomojo draudimo sutartį galite sudaryti Tele2 salonuose arba https://mano.tele2.lt/tpvca.

Atsitikus įvykiui registruokite jį internetu čia.
Daugiau informacijos apie transporto priemonių įvykius rasite čia.

Jeigu norite nebesinaudoti TPVCA draudimu, skambinkite trumpuoju „Gjensidige“ tel. 1626.

Jeigu nutraukėte sutartį, privalomojo vairuotojų draudimą galite turėti, tik tokiu atveju susisiekite su „Gjensidige“ trumpuoju tel. 1626 arba rašykite info@gjensidige.lt.

Jeigu pardavėte automobilį, dėl privalomojo draudimo sutarties perrašymo susisiekite trumpuoju tel. 1626 arba rašykite info@gjensidige.lt.

Privalomojo draudimo įmoka įskaičiuojama į „Tele2” mėnesinę abonento sąskaitą už telekomunikacines paslaugas.

Žalioji kortelė Jums siunčiama kartu su sutarties dokumentais. Taip pat Žaliąją kortelę galite atsispausdinti prisijungę prie savitarnos https://www.gjensidige.lt/savitarna

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama: čia.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo informacija
1. Jūs sutinkate, kad draudimo įmoka kiekvieną mėnesį bus įtraukta į Jūsų sąskaitą už Tele2 paslaugas. Draudimo įmokų administravimo tikslu Jūsų draudimo poliso numerį, asmens identifikacinius duomenis, įmokos sumą perduosime UAB „Tele2“.
2. Sudarant TPVCA sutartį, Jūs turite galimybę įsigyti papildomą draudimo paslaugą „Pagalba kelyje“. Visa draudimo įmoka už šią paslaugą bus įtraukta į Jūsų sąskaitą už Tele2 paslaugas kartu su pirmąją įmoka už TPVCA draudimą. „Pagalbos kelyje“ draudimas galioja tik kartu su galiojančia TPVCA draudimo sutartimi.
3. Jeigu nustatytais terminais (kartu su įmokomis už Tele2 paslaugas) nesumokėsite draudimo įmokos ar jos dalies, apie tai būsite informuoti SMS žinute. Jeigu draudimo įmoką vėluosite sumokėti ilgiau kaip vieną mėnesį, draudikas su Jumis nutrauks draudimo sutartį. Jeigu bus susidaręs įsiskolinimas už ankstesnius mėnesius, kuriuos buvo teikiama draudimo apsauga, privalėsite padengti draudimo kainą, sumokėdamas ją Tele2 ta pačia tvarka, kaip ir įsiskolinimus už Tele2 paslaugas. Skolos gali būti perduotos skolų išieškojimo bendrovei. Draudimo įmokų mokėti nebereikės nuo kito kalendorinio mėnesio po draudimo sutarties nutraukimo pirmos dienos. Dalinio skolos padengimo atveju įmokėtų lėšų paskirstymas pagal paslaugų tipą ar jų teikėją neatliekamas – tinkamu draudimo įmokų sumokėjimu (atsiskaitymu pagal draudimo sutartį) laikomas tik visos Tele2 sąskaitoje nurodytos bendros mokėtinos sumos padengimas.
4. Sutinkate, kad draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus Jūsų duomenis ar (ir) kreiptųsi į teisėsaugos institucijas, bankus, valstybės registrus, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis pagal poreikį, reikalingą draudikui ar draudiko įgaliotiems tretiesiems asmenims prieš sudarant ir sudarius draudimo sutartį, vertinant įvykusius įvykius ir (ar) nustatant draudimo išmokų dydžius per apsaugos galiojimo laikotarpį.
5. Tuo atveju, jeigu apdraudžiate ne savo, o kito asmens automobilį, patvirtinate, kad tas asmuo neprieštarauja, jog jo asmens duomenys būtų perduoti draudikui draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, bei neprieštarauja draudimo sutarties sudarymui. Įsipareigojate informuoti atitinkamą asmenį apie draudimo sutarties sudarymą ir draudimo (bei apmokėjimo už draudimą) sąlygas . Patvirtinate, kad turite teisę disponuoti automobilio, kurio valstybinis numeris _____________, savininko duomenimis, reikalingais sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Taip pat sutinkate, kad draudimo įmokos už kito asmens automobilį būtų įtrauktos į Jūsų sąskaitą už Tele2 paslaugas. Nutraukti sudarytą draudimo sutartį gali tik Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nurodyti asmenys.
6. Draudimo sutarties nutraukimas:
6.1. Jeigu norėsite nutraukti draudimo sutartį, sudarytą tarpininkaujant Tele2, ar pasinaudoti teise į draudimo apsaugos sustabdymą, prašome skambinti telefonu 1626 arba rašyti info@gjensidige.lt
6.2. Jeigu nutraukiate TPVCA draudimo sutartį, pilna vieno mėnesio draudimo įmoka už tą mėnesį, kurį nutraukiama draudimo sutartis, bus įtraukta į sąskaitą už Tele2 paslaugas. Nepanaudota TPVCA draudimo įmokos dalis už tą mėnesį, kurį nutraukta draudimo sutartis, nebus grąžinama. Nepanaudotas to mėnesio TPVCA draudimo įmokos likutis skiriamas draudimo sutarties nutraukimo administracinėms išlaidoms padengti. Jeigu bus susidaręs įsiskolinimas už ankstesnius mėnesius, kuriuos buvo teikiama draudimo apsauga, privalėsite padengti draudimo kainą, sumokėdamas ją Tele2 ta pačia tvarka, kaip ir įsiskolinimus už Tele2 paslaugas. Skolos gali būti perduotos skolų išieškojimo bendrovei. TPVCA draudimo įmokų mokėti nebereikės nuo kito mėnesio po draudimo sutarties nutraukimo pirmos dienos. Jeigu pageidausite, kad laikinai būtumėte atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo, pasibaigus šiam laikotarpiui privalėsite iš karto sumokėti draudimo įmoką už visą likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.
6.3. Tuo atveju, jeigu nutrauksite paslaugų sutartį su Tele2, už einamąjį nutraukimo mėnesį draudimo kainą privalėsite sumokėti Tele2. Nuo paskesnio kalendorinio mėnesio privalėsite mokėti už TPVCA draudimą tiesiogiai ADB „Gjensidige“ ir nebeturėsite galimybės mokėti dalimis kas mėnesį. Privalote nedelsdamas informuoti ADB „Gjensidige“ apie telekomunikacinių paslaugų sutarties su Tele2 nutraukimą.
6.4. Jums nutraukus „Pagalbos kelyje“ draudimo sutartį, draudimo įmoka už šią papildomą draudimo paslaugą nebus grąžinama.
6.5. Jeigu draudimo sutartį sudarėte nuotoliniu būdu, t. y. Tele2 interneto svetainėje, savitarnos paskyroje ar per Tele2 skambučių centrą, turite teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų ir Jums nebus taikomi jokie mokesčiai. Patvirtinate, jog sutinkate, kad draudimo apsauga Jums būtų pradėta teikti nepasibaigus šiame punkte nurodytam 14 dienų atsisakymo terminui (jeigu įsigydamas draudimą nurodėte ankstesnę nei po 14 dienų TPVCA draudimo sutarties įsigaliojimo datą). Tuo atveju, jeigu pasinaudosite teise atsisakyti draudimo sutarties, o draudimo paslauga Jums buvo pradėta teikti, pirmoji draudimo įmoka Jums nebus grąžinta. Jeigu nurodėte vėlesnę nei po 14 dienų nuo sudarymo TPVCA draudimo sutarties įsigaliojimo datą, turite teisę atsisakyti draudimo be jokių mokesčių.
7. Bendra informacija:
7.1. UAB „TELE2 prekyba“, veikdama kaip draudimo agentas ir siūlydama sudaryti TPVCA draudimo sutartį, įsipareigoja TPVCA draudimo sutartis platinti bendradarbiaudama tik su ADB „Gjensidige“.
7.2. Draudiko draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašai pateikiami adresu www.gjensidige.lt.
7.3. Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu. Jei šalys nepasiekia susitarimo, ginčas sprendžiamas arba nagrinėjamas neteismine tvarka Lietuvos banke, Totorių g. 4, LT-01103 Vilnius (daugiau informacijos www.lb.lt), arba teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Išsami informacija apie ginčų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarką skelbiama draudiko tinklalapyje www.gjensidige.lt.
7.4. Šiomis sąlygomis galite įsigyti TPVCA draudimą, tik jei esate Tele2 klientas.
7.5. Eismo įvykio deklaraciją galite gauti didžiuosiuose Tele2 klientų aptarnavimo padaliniuose (prašome teirautis Jus aptarnaujančio Tele2 darbuotojo), bet kuriame „Gjensidige“ klientų aptarnavimo padalinyje arba paskambinęs telefonu 1626. Eismo įvykio deklaraciją galite užpildyti išmaniai, deklaruodami įvykį mobiliuoju įrenginiu interneto svetainėje „www.draudimoivykiai.lt “.
7.6. Jeigu Jums yra reikalinga Žalioji kortelė, iki 2020 m. liepos 1 d. ją galite gauti bet kuriame „Gjensidige“ klientų aptarnavimo padalinyje arba paskambinęs telefonu 1626, nuo 2020 m. liepos 1 d. ją gausite kartu su kitais draudimo sutarties dokumentais.
7.7. Šis dokumentas yra sudedamoji draudimo sutarties dalis.