Į viršų
Gauti pasiūlymą

 Dėmesio:

pagal Europos tinklų neutralumo reglamento (2015/2120/ES) teisinius reikalavimus, visiems Tele2 klientams pateikiame informaciją apie naudojimąsi Tele2 judriuoju internetu ir šiai paslaugai taikomas specialias sąlygas.

 

 1.            Informacija apie taikomas srauto valdymo priemones

Tele2, teikdama paslaugas savo klientams ir siekdama užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą duomenų tinklo veikimą, kai kuriais atvejais gali naudoti srauto valdymo priemones, kurios skirtos duomenų srautų sureguliavimui tinkle. Tele2 duomenų srauto valdymo priemonės taikomos užtikrinant visiems atvirą ir neprioretizuotą interneto turinio bei programėlių naudojimą ir siekiant aukščiausios interneto paslaugų teikimo kokybės kiekvienam klientui net ir tais atvejais, kai viešojo ryšio tinklas yra itin apkrautas. Svarbu pažymėti, kad šios priemonės neturi įtakos klientų privatumo ir jų asmens duomenų apsaugai.

Nepriklausomai nuo to, kokiomis programomis ar turinio teikimo paslaugomis naudojasi klientas, jam teikiamų Tele2 paslaugų kokybė nuo to nesikeičia, išskyrus tokius atvejus, kai pati paslauga pagal savo pobūdį bei tarptautinius tokios paslaugos teikimo standartus reikalauja tam tikro duomenų perdavimo paslaugos kokybės lygio (pavyzdžiui, Balso per LTE paslaugai teikti būtina užtikrinti specialius kokybinius parametrus – tam tikrą garantuotą duomenų srauto greitį ir paketų užlaikymą).

Aukščiau paminėtais tikslais Tele2 turi teisę taikyti žemiau aprašytas srauto valdymo priemones:

-         paslaugų apribojimus, kai ribojimai susiję turinio, taikomųjų programų ar paslaugų teisėtumu arba su visuomenės sauga (pagal ES ir LR teisės aktus ir/arba įgaliotų institucijų sprendimus/nurodymus). Pavyzdžiui, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai, kuriais reglamentuotas nuotolinių lošimų organizavimas Lietuvoje. Pagal Lošimų priežiūros tarnybos privalomus nurodymus Tele2 blokuoja savo klientams prieigą prie interneto svetainių, naudojamų siekiant nelegaliai vykdyti lošimus (daugiau informacijos: http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai/).

-         bendradarbiaudama su Interpolu bei kitomis teisėsaugos institucijomis (pagal jų pateiktus sąrašus), Tele2 blokuoja savo klientams prieigą prie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų (angl. child sexual abuse images) turinio.

-         įvairias tinklo apsaugos ir patikros priemones, tokias kaip antivirusinės programos ir specializuoti kibernetinių atakų prevencijos įrankiai, kurie naudojami siekiant apsaugoti tinklo vientisumą ir saugumą, klientus ir tinklą nuo virusų, elektroninio pašto šiukšlių (angl. spam), kibernetinių atakų, kurios atsiranda plintant kenkėjiškai programinei įrangai arba šnipinėjimo programų pagalba įvykdant galutinių paslaugų gavėjų tapatybės vagystę arba atliekant kitus panašaus pobūdžio kenkėjiškus veiksmus. Nustačius, kad Tele2 tinklo atžvilgiu vykdomi tokie paminėti kenkėjiški veiksmai, Tele2 gali imtis įvairių priemonių jiems neutralizuoti – pavyzdžiui, blokuoti elektroninio pašto dėžutes ar jų prievadus (angl. port), taip pat – tam tikrus IP adresus.

-         srauto valdymo priemones, skirtas užkirsti kelią gresiančiai Tele2 ryšio tinklo perkrovai, t. y. situacijoms, kai beveik susidarė tinklo perkrova, ir siekiant sušvelninti tinklo perkrovos poveikį, kai ji susidaro tik laikinai arba išimtinėmis aplinkybėmis. Įgyvendinant šias srauto valdymo priemones, visoms tinkle esančioms lygiavertėms srauto kategorijoms taikomos vienodos valdymo sąlygos.

Tinklo automatinis srauto valdymas (nepriklausomas nuo Tele2) gali pasireikšti ir kitais atvejais – pavyzdžiui, kitos šalies ryšio operatoriaus klientui naudojantis tarptinklinio ryšio paslaugomis Lietuvoje, kitos šalies operatorius savo klientui yra suteikęs aukštesnį duomenų prioriteto lygį, kurio Tele2 negali kontroliuoti. Tokių atvejų operatoriai stengiasi geranoriškai susitarti dėl vienodų sąlygų tiek savo, tiek kitos šalies klientams ir pritaikyti geriausią praktiką.

Svarbu pažymėti, kad visais atvejais naudojant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas Tele2 klientų privatumas ir asmens duomenų apsauga. Klientų asmens duomenys gali būti naudojami tik tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir integralumui ir ne ilgiau, nei tai yra būtina šių tikslų pasiekimui.

 

2.            Informacija apie paslaugos kokybės parametrus

Toliau pateikiama informacija apie tai, kokį praktinį poveikį interneto prieigos paslaugoms ir ypač – kliento naudojimuisi turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis – gali turėti duomenų kiekio apribojimai, sparta ir kiti paslaugos kokybės parametrai Tele2 tinkle.

Duomenų kiekio apribojimai

Tele2 klientai gali užsisakyti tiek ribotą, tiek neribotą (internetas namams) internetą, pasirinkdami pageidaujamus duomenų paketus. Po to, kai išnaudojamas ribotas užsakytų duomenų paketas (pvz., 1 GB, 5 GB ir kt.), duomenų perdavimas nutraukiamas ir naudotis interneto paslaugomis toliau neįmanoma – t. y. nebeveikia naršymas interneto tinklalapiuose, videoklipų bei nuotraukų peržiūra internete, el. pašto tikrinimas ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kad išnaudojus riboto duomenų paketo duomenis taip pat nutrūksta ir nemokamai suteikiamas duomenų srautas, išskyrus toliau nurodomus specialius Tele2 informacijos tinklalapius. Priklausomai nuo turimo duomenų plano, klientas, išnaudojęs ribotą duomenų paketą, turi galimybę už papildomą mokestį užsisakyti papildomą duomenų paketą. Papildomo duomenų paketo užsakymui bet kuriuo atveju nėra apmokestinamas bei nėra blokuojamas duomenų srautas šiais adresais www.tele2.lt, www.pildyk.lt, mano.tele2.lt, narsyk.tele2.lt.

 

Žemiau pateikiame keletą praktinių pavyzdžių apie duomenų poreikį naudojantis atitinkamomis interneto paslaugomis:

Lentelėje pateikti duomenys yra apytiksliai.

 

Duomenų sparta

 

= paslauga tikėtina veiks     
=  paslauga gali veikti su trikdžiais     
= paslauga gali veikti su trikdžiais arba neveikti

Paslauga ir jai reikalinga apytikslė sparta

4G

3G

2G

Apytikslis naudojimosi laikas su 1 GB
HH:MM:SS

Naršymas internete (~2  Mbps)

priklauso nuo kliento vartojimo ypatumų

 

Video peržiūra HD (~5 Mpbs)

 

0:27:18

 

Video peržiūra SD (~2 Mpbs)

 

1:08:16

 

Video peržiūra UHD (~20 Mpbs)

 

0:06:50

 

Balso telefonija internetu (angl. VoIP) (~0,1 Mpbs)

22:45:20

 

Muzikos klausymasis (~0,32 Mpbs)

 

7:06:40


Tele2 savo klientams netaiko jokių interneto duomenų perdavimo spartos apribojimų. Žemiau pateikiamos vidutinės bei maksimalios duomenų parsiuntimo bei išsiuntimo spartos: 4G (LTE/LTE-A) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali parsisiuntimo sparta yra iki 300 Mbps (arba net iki 375 Mbps 4G++), o parsisiuntimas įprastomis apkrovos sąlygomis siekia 15-35 Mbps spartą. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 10 Mbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 50 Mbps. 3G (UMTS/HSPA) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali sparta yra iki 42 Mbps, o vidutinė parsisiuntimo sparta įprastomis apkrovos sąlygomis yra 7 Mbps. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 1 Mbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 5,8 Mbps. 2G (GSM/EDGE) technologijos mobiliojo interneto teorinė maksimali sparta yra iki 256 Kbps, o minimali parsisiuntimo sparta įprastomis apkrovos sąlygomis yra 9,6 Kbps. Vidutinė išsiuntimo sparta yra 20 Kbps, o maksimali išsiuntimo sparta – 118 Kbps. Maksimali sparta gali būti pasiekiama keliolikoje didesnių Lietuvos miestų – tarp jų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje ir kituose), kuriuose esančios Tele2 bazinės tinklo stotys palaiko LTE-Advanced technologiją ir kai yra mažiausios šios aplinkinės sąlygos: klientas yra lauke ir yra tiesioginis matomumas antenos kryptimi, minimali interferencijos įtaka, netolimas atstumas iki bazinės stoties, tinko celėje yra labai nedidelis apkrovimas arba jo visai nėra, kliento įrenginys palaiko LTE-Advanced technologiją ir pan.

Tuo atveju, jei dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių įvyksta reikšmingi nukrypimai nuo įprastos ar didžiausios spartos, kliento naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti. Pavyzdžiui, didelės apimties duomenys gali būti siunčiami žymiai ilgiau, gali strigti srautinis vaizdo siuntimas, taip pat sutrikti naudojimasis interaktyviomis paslaugomis (pavyzdžiui, interneto ryšio reikalaujančiais vaizdo žaidimais). Tačiau naršymas, tinklalapių peržiūra, naudojimasis elektroniniu paštu dažniausiai išliks sklandus interneto ryšiui sumažėjus net ir iki nedidelės galimos spartos.

Sąlygos, kurios gali daryti įtaką duomenų perdavimo greičiui bei kokybei:

  • Kliento buvimo vieta bei ryšio tinklo padengimas joje. Duomenų perdavimo greičiui bei kokybei gali daryti įtaką kliento įrangos buvimas patalpoje, kurioje sunkiai pasiekiamas priėmimo signalas, pavyzdžiui, rūsio patalpoje. Be to, signalo priėmimą gali riboti sienų storis, pastato statybinių medžiagų ypatumai ir kitos aplinkybės. Priėmimo signalui gali daryti įtaką kraštovaizdžio ypatumai, nutolimas nuo bazinės stoties (greitis mažėja didėjant atstumui), oro sąlygos ir kitos aplinkybės, darančios įtaką radijo signalo perdavimui. Pavyzdžiui, klientai labiau nutolę nuo ryšio bazinės stoties gali susidurti su mažesne sparta bei didesniu paketų užlaikymu. Tele2 tokiais atvejais gali pasiūlyti vietinius sprendimus pasiekti geriausią rezultatą (perstatyti įrangą į kitą vietą, prijungti išorinę anteną ir pan.).
  • Padidėjusi tinklo apkrova ar tinklo perkrova. Tam tikru metu duomenų perdavimo greičiui, užlaikymui įtaką gali daryti spartus apkrovos padidėjimas, pavyzdžiui –  švenčių laikotarpiais, neplanuoto masinio susibūrimo vietose ar ekstremalių situacijų vietose ir pan. Jeigu bazinės stoties sektoriuje konstatuojama tinklo perkrova ir duomenų perdavimas klientams lėtėja, Tele2 siekdama pašalinti trukdžius turi teisę atlikti techninių parametrų pakeitimus tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Šiais atvejais Tele2 taiko geriausią ir neprioretizuotą duomenų valdymą (angl. Best effort)
  • Kliento naudojimo galinio įrenginio specifikacija bei funkciniai ypatumai (palaikomos technologijos, palaikomas maksimalus greitis, jautrumas, komplektacija (su išorine antena / be antenos), programinės įrangos versija ir pan. Pavyzdžiui, telefonui nepalaikant 4G (LTE/LTE-A) technologijos, klientas neturės galimybės pasiekti šios technologijos palaikomo greičio.
  • Duomenų serverio, iš kurio gaunama informacija, apkrovimas, jo susijungimo su internetu sparta ir kiti serverių veiklos parametrai.
  • Trečiųjų šalių įtaka paslaugos kokybei – sparta, užlaikymas, pasiekiamumas priklauso ir nuo galinių aplikacijų savininkų ar kitų paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, Facebook, YouTube, Netflix ir pan.) taikomų paslaugų specifikacijų.

Tele2 reklamuojama sparta: netaikoma.

Duomenų vėlavimas ir paketų praradimas

Duomenų vėlavimas ir paketų praradimas yra interneto ryšio sutrikimai, atsirandantys dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų sklandų tinklo veikimą įtakojančių veiksnių. Šie sutrikimai nereiškia, kad interneto ryšio paslauga tampa neprieinama, tačiau naudojimasis ja tampa apsunkintas. Pavyzdžiui, tinklas į siunčiamas užklausas reaguoja lėtai, vėluoja tinklalapių atvaizdavimas, ryšys „trūkinėja“ ir pan. Tai neigiamai veikia klientų naudojimąsi interneto paslaugomis, todėl visais atvejais Tele2 sieks šiuos sutrikimus nedelsiant pašalinti paslaugų teikimo sutartyje nurodyta tvarka.

Teisių gynimo priemonės

Klientas, nustatęs nuolatinį ar nuolat pasikartojantį skelbiamų kokybės parametrų neatitinkantį interneto prieigos paslaugos veikimą ar manantis, kad Tele2 kitaip pažeidžia kliento teisę į kokybišką paslaugų gavimą, gali pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, numatytomis TELE2 judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrosiose sąlygose.