Į viršų
Gauti pasiūlymą

Siekdama išlaikyti lyderio poziciją konkurencinėje rinkoje, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei būti patrauklia darbuotojams, UAB „Tele2“ įgyvendina 36 mėnesių trukmės darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą.

2018 m. gegužės 11 d. prasidėjęs projektas pavadinimu „UAB „Tele2“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ siekia stiprinti darbuotojų specializuotas žinias ir įgūdžius gilinantis į konkrečias darbines situacijas projektų valdymo, technologinių ir tinklo programų, finansų, personalo, pardavimų bei rinkodaros srityse. Projekto vykdymo metu planuojama apmokyti 115 darbuotojų, suformuojant jiems naujus įgūdžius, padėsiančius operatyviau atlikti darbo funkcijas bei garantuoti aukštesnę paslaugų kokybę ir tokiu būdu sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje. Organizuojami mokymai orientuoti būtent į praktinių situacijų sprendimą darbo vietoje ir yra tiesiogiai susiję su kasdienėmis darbo funkcijomis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2021 m. gegužės mėnuo.

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo.