Į viršų
Gauti pasiūlymą

Nežinote sąlygų?

Susipažinti su TELE2 judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrosiomis sąlygomis galite čia.

 

Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Primename, kad sudarę šią sutartį įsipareigojate TELE2 paslaugomis naudotis sąžiningai, rūpestingai ir nepažeisdami kitų asmenų teisėtų lūkesčių. TELE2 teikiamomis paslaugomis galite naudotis tik šioje sutartyje numatytu tikslu – ryšio paslaugoms ar su jomis susijusioms pridėtinėms paslaugoms gauti.

Jūs įsipareigojate jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudoti TELE2 paslaugų ar kitokių elektroninio ryšio tinklo resursų nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus pažeidžiančiam tikslui, taip pat TELE2 paslaugomis paremtai komercinei veiklai, sukuriant nuolatinį išeinančių ar priimamų skambučių (SMS žinučių) srautą, ir (arba) ekonominei naudai teikti ar gauti dėl ryšių tinklų sujungimo ir (ar) mokėjimo planų įkainių skirtumų. Atidžiai susipažinkite su kitais Jūsų, kaip kliento, įsipareigojimais, numatytais sutarties bendrųjų sąlygų 7 punkte.

Aptariamų kliento įsipareigojimų pažeidimu paprastai laikomas neprotingai didelio paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, neatitinkantis vidutiniškai įprasto maksimalaus paslaugų naudojimo asmeninėms reikmėms, ir (arba) su tokių paslaugų naudojimu ar jų skaičiumi susijusios ekonominės naudos siekimas arba gavimas. TELE2 atskirai nagrinės ir sieks teisingai vertinti kiekvieną konkretų atvejį dėl galimo pažeidimo.

Informuojame, kad netinkamai vykdant sutartyje numatytus kliento įsipareigojimus paslaugų teikimas Jums gali būti nedelsiant apribojamas, o vėliau ir visiškai nutraukiamas, jeigu pažeidimo nepašalinate.

Sudarius 24 mėn. sutartį ir pasirinkus telefoną gali būti taikomas neiškalbamas telefono mokestis. Nutraukus paslaugų teikimą dėl laiku neapmokėtos sąskaitos ir jį atnaujinus po apmokėjimo, mokėtojo kodui taikomas įjungimo po įsiskolinimo administravimo mokestis – 2,61 Eur.

Informacija apie ryšio linijos, iš kurios skambinama ir į kurią skambinama, nustatymą

Vadovaujantis LR Elektroninių ryšių įstatymo 64 str. 1-4 d. nuostatomis, informuojame, kad Tele2 tinkle yra sudaromos šios žemiau nurodytos techninės galimybės valdyti ryšio linijos, iš kurios ir į kurią skambinama, identifikavimą:

1) panaikinti galimybę nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama – naudojantis telefono aparato funkcijomis ir vadovaujantis telefono aparato naudojimosi instrukcija, arba prieš renkamą telefono numerį surenkant kombinaciją #31# ;

2) panaikinti galimybę skambučio gavėjui nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama - Tele2 klientas, pageidaujantis negauti duomenų apie įeinančio skambučio telefono numerį, turi pranešti apie tai Tele2. Numerių rodymo draudimas nustatomas visiems kliento numerio įeinančių skambučių numeriams iki atskiro tokios funkcijos panaikinimo pagal atskirą kliento pranešimą.

3) atsisakyti gaunamo skambučio, jei skambinantysis pasinaudojo teise panaikinti galimybę nustatyti ryšio liniją, iš kurios skambinama – ši teisė bei galimybė atsisakyti skambučio, kurio ryšio linija neidentifikuota (nerodomas telefono numeris) pirmiausiai bei lengviausia gali būti įgyvendinta mobiliojo telefono funkcijų pagalba (t. y. neatsiliepiant į tokį anoniminį skambutį arba jį atmetant). Klientui pageidaujant nuolatinio tokių skambučių priėmimo blokavimo Tele2 tinkle, toks blokavimas vykdomas pagal atskirą kliento pateiktą prašymą bei įvertinus technines galimybes, ir atšaukiamas pagal to paties kliento atskirą prašymą.

Atkreipiame dėmesį, jog, vadovaujantis minėto ERĮ 64 str. 6-7 str. nuostatomis, Vyriausybė nustato taisykles, kuriomis vadovaudamiesi viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir (ar) viešųjų ryšių tinklų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama. Tai gali būti leidžiama, jeigu abonento prašymu siekiama nustatyti piktybiškus ar erzinančius skambučius. O taip pat - Viešųjų ryšių tinklų teikėjai ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama, institucijoms, aptarnaujančioms pagalbos skambučius, kad šios institucijos galėtų atsakyti į abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo skambučius ir tinkamai reaguoti. Šios dalies nuostatos įgyvendinamos šio ERĮ 34 str. 10 d. nurodyta tvarka ir sąlygomis.

 

Turite klausimų?

Kitos naudingos informacijos apie TELE2 sutarties naudojimo sąlygas ieškokite pagalbos skiltyje.