Naudojimo sąlygos ir taisyklės

Paslauga „Tele2 Call“ – tai galimybė TELE2 abonentams užsienio šalyse per „Wi-Fi“ ryšį prisijungus prie interneto tinklo ir naudojantis specialia atsisiųsta programėle į toliau aptariamus telefono numerius Lietuvoje skambinti įprastais tarifais, mokant kaip už skambutį Lietuvoje. Mokėsite tik už pokalbius – jokių paslaugos aktyvinimo ar mėnesio mokesčių!


TELE2 abonentai, numatyta tvarka užsisakę paslaugą ir per „Wi-Fi“ ryšį prisijungę prie interneto tinklo, gali skambinti bet kuriuo standartinio tarifo ilguoju telefono numeriu Lietuvoje (+370 XXX…), už skambučius mokėdami pagal savo turimą mokėjimo planą kaip už skambučius Lietuvoje. Paslauga negalioja skambinant ilguoju ar trumpuoju didesnio (ar kitokio nei numatytas kliento mokėjimo plane) tarifo telefono numeriu.

Paslaugos užsakymas ir veikimas

TELE2 abonentai, norintys naudotis paslauga, turėtų:

1. Atsisiųsti ir įdiegti atitinkamą programėlę savo mobiliajame telefone – „Google“ programėlių parduotuvėje ieškokite „Tele2 Call“. Siunčiantis programėlę taikomi įprasti duomenų siuntimo (judriojo interneto paslaugos) tarifai pagal Jūsų turimą mokėjimo planą arba tarptinklinio ryšio tarifai, jeigu „Tele2 Call“ siunčiatės užsienio šalyje prisijungę prie judriojo tarptinklinio ryšio.

2. Atsisiųstoje programėlėje įvesti TELE2 abonento numerį, į kurio sąskaitą bus įtraukiama kaina už pokalbius. Jeigu Jūsų telefone naudojamas telefono numeris sutampa su tuo, kurį įvedėte programėlėje, paslauga bus aktyvinta iš karto. Jeigu įvestas telefono numeris nesutampa su Jūsų telefone naudojamu numeriu, įvestuoju numeriu bus išsiųsta SMS žinutė su aktyvinimo kodu. Jį turėsite įrašyti programėlėje. Paslauga bus aktyvinta įvedus kodą. Atsisiųsto kodo galiojimo laikas, per kurį jį būtina suvesti (aktyvinti) – 20 minučių.

Būtina žinoti

Paslauga teikiama vadovaujantis šiuo paslaugos aprašu ir Jūsų sudarytos TELE2 judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties sąlygomis (įskaitant Jūsų pasirinkto mokėjimo plano sąlygas).

Paslaugos veikimas priklauso nuo vartotojo mobiliojo telefono galimybių ir „Wi-Fi“ tinklo veikimo vartotojo buvimo vietoje. TELE2 neatsako už paslaugos veikimą vartotojo mobiliajame telefone, kuris nepalaiko galimybių jungtis prie „Wi-Fi“ ar judriojo ryšio interneto tinklo. Taip pat TELE2 neatsako už „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio jungiasi vartotojas, veikimą ar neveikimą.

Paslaugos teikimas ir vartotojo pokalbis nutrūks savaime, jei nebeveiks naudojamas „Wi-Fi“ ryšio tinklas. Skambučiai nebus automatiškai perjungiami į įprastą judriojo telefono ryšio skambučių režimą. Vartotojas vėl galės skambinti, kai „Wi-Fi“ tinklas vėl bus pasiekiamas arba vartotojas pasirinks įprastą judriojo telefono ryšio skambinimo funkciją (tokiu atveju bus taikomi tarptinklinio ryšio skambučių tarifai), arba paslaugos nustatymuose pasirinks paslaugos veikimą per tarptinklinį judriojo ryšio internetą (tokiu atveju bus taikomi standartiniai tarptinklinio ryšio interneto paslaugų tarifai).

TELE2 neatsako už nuostolius, kurių gali būti patirta naudojantis programine paslaugos įranga, išskyrus atvejus, jei teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma TELE2 kaltė dėl tokių nuostolių patyrimo.