Nuo šiol, keliaudami po Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalis, su savo artimaisiais ir draugais bendraukite žymiai pigiau!

Įsigaliojus Europos Sąjungos (ES) reglamentui, nuo 2017 m. birželio 15 d. mažiname tarptinklinio ryšio kainas keliaujant ES/EEE šalyse.

Papildomi įkainiai ES/EEE iki 2017 m. birželio 14 d.

1 min. (skambučio kaina) – 0,0605 Eur 
1 min. (atsiliepto skambučio kaina) – 0,0138 Eur 
1 MB – 0,0605 Eur
1 SMS – 0,0242 Eur
Kainos nurodytos su PVM.

Papildomi įkainiai ES/EEE nuo 2017 m. birželio 15 d.

1 min. (skambučio kaina) – 0,0160 Eur 
1 min. (atsiliepto skambučio kaina) – 0,0125 Eur 
1 MB – 0,0029 Eur
1 SMS – 0 Eur
Kainos nurodytos su PVM.

Naujiems TELE2 mokėjimo planams taikomas skirtingas duomenų kiekio apribojimas bei tarptinklinio ryšio kainų taikymas.

Planams: neriboti pokalbiai, SMS su 4 GB/ 8 GB/ 16 GB ar neribotais interneto duomenimis, pokalbiai ir SMS ES/EEE šalyse - NEMOKAMI!

Planams: neriboti pokalbiai, SMS su 100 MB/ 2 GB pokalbiams ir SMS taikomi papildomi įkainiai.

ES ir EEE šalyse galite išnaudoti iš anksto numatytą kiekį interneto duomenų, kuris priklauso nuo pasirinkto naujo TELE2 mokėjimo plano.

Nemokami pokalbiai, SMS su 4 GB 1,5 GB
Nemokami pokalbiai, SMS su 8 GB 2,5 GB
Nemokami pokalbiai. SMS su 16 GB 3,5 GB 
Nemokami pokalbiai. SMS su Neribotais GB 5 GB 

Išnaudojus visą suteikiamą duomenų kiekį, Jums bus pasiūlyta užsisakyti bei išnaudoti naują duomenų paketą.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Primename, kad sudarę Tele2 judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį įsipareigojate Tele2 paslaugomis naudotis sąžiningai, rūpestingai ir nepažeisdami kitų asmenų teisėtų lūkesčių. Tele2 teikiamomis paslaugomis galite naudotis tik sutartyje numatytu tikslu – ryšio paslaugoms ar su jomis susijusioms pridėtinėms paslaugoms gauti.

Jūs įsipareigojate jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudoti Tele2 paslaugų ar kitokių elektroninio ryšio tinklo resursų nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus pažeidžiančiam tikslui, taip pat Tele2 paslaugomis paremtai komercinei veiklai, sukuriant nuolatinį išeinančių ar priimamų skambučių (SMS žinučių) srautą, ir (arba) ekonominei naudai teikti ar gauti dėl ryšių tinklų sujungimo ir (ar) mokėjimo planų įkainių skirtumų. Atidžiai susipažinkite su kitais Jūsų, kaip kliento, įsipareigojimais, numatytais Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų 7-ame punkte.

Aptariamų kliento įsipareigojimų pažeidimu paprastai laikomas neprotingai didelio paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, neatitinkantis vidutiniškai įprasto maksimalaus paslaugų naudojimo asmeninėms reikmėms ir (arba) su tokių paslaugų naudojimu ar jų skaičiumi susijusios ekonominės naudos siekimas arba gavimas. Atkreipsime dėmesį į Tele2 paslaugų naudojimą, siekiantį daugiau nei 500 min ar 200 SMS per mėnesį, tačiau Tele2 atskirai nagrinės ir sieks teisingai vertinti kiekvieną konkretų atvejį dėl galimo pažeidimo.

Informuojame, kad netinkamai vykdant sutartyje numatytus kliento įsipareigojimus paslaugų teikimas Jums gali būti nedelsiant apribojamas, o vėliau ir visiškai nutraukiamas, jeigu pažeidimo nepašalinate.

Svarbu žinoti besinaudojantiems ryšio paslaugomis Europos Sąjungos (ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse:

Sąžiningas naudotojas. Jūsų pasirinkto mokėjimo plano suteikiamais tarifais keliaujant ES/EEE galėsite naudotis tuo atveju, jei nuolat gyvenate Lietuvoje ar turite kitokių pastovių ryšių su Lietuva, taip pat – jei vykdote komercinę veiklą Lietuvoje, arba Jūsų vykdoma veikla yra susijusi su dažnu ir ilgalaikiu buvimu Lietuvos teritorijoje. Siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, Tele2 pasilieka teisę Jūsų prašyti pateikti įrodymus apie šiame punkte minimas aplinkybes, o tokių įrodymų nepateikus,Tele2 tarptinklinio ryšio paslaugos keliaujant ES / EEE šalyse Jums bus papildomai apmokestinamos pagal galiojančias didmenines reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, skelbiamas www.tele2.lt.

Paslaugų papildomas apmokestinimas nesąžiningo naudojimo atveju. Vadovaudamasi ES teisės aktais, Tele2 pasilieka teisę papildomai apmokestinti paslaugas keliaujant ES/EEE, jei per 4 mėnesių laikotarpį minučių, SMS arba duomenų išnaudojate proporcingai daugiau ES / EEE šalyse, nei Lietuvoje, o taip pat - jei tas pats asmuo tarptinklinio ryšio paslaugoms naudoja keletą Tele2 SIM kortelių arba jei ES / EEE šalyse praleidžiate daugiau laiko, nei Lietuvoje, arba tokiu atveju, kai mažiausiai 2 savaites Lietuvoje nebuvo naudotasi judriojo ryšio paslaugomis, o vėliau naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis. Dienos, kai klientas naudojasi paslaugomis ES/EEE šalyse yra skaičiuojamos pagal faktinį kliento prisijungimą prie atitinkamoje šalyje veikiančio ryšio operatoriaus tinklo. Nustačiusi tokius anksčiau paminėtus atvejus, Tele2 prieš 14 dienų įspės Jus apie nesąžiningą paslaugų naudojimą ir situacijai nepasikeitus per 14 dienų, tolimesnis Jūsų naudojimasis Tele2 ryšio paslaugomis ES / EEE šalyse nuo įspėjimo dienos bus papildomai apmokestintas pagal tuo metu galiojančias didmenines reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainas privatiems arba verslo klientams. Informacija apie kainas skelbiama www.tele2.lt arba telefonu 117 arba +370 684 00117 (iš bet kurio tinklo).

Duomenų kiekio apribojimai. Vadovaudamasi ES teisės aktuose numatytomis sąlygomis, TELE2 taikys pagal mokėjimo planus suteikiamo duomenų kiekio perskaičiavimą besinaudojantiems TELE2 tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse. Suteikiamo duomenų kiekio limitas apskaičiuojamas pagal šią formulę: duomenų paketo mėnesio mokestis (arba bendras paslaugų plano mėnesio mokestis, jei duomenų paketo mokestis neišskiriamas) padalinamas iš www.tele2.lt skelbiamos didmeninės reguliuojamos tarptinklinio ryšio paslaugų kainos už vieną gigabaitą ir gauta suma padauginama iš dviejų. Gautam perskaičiuotam duomenų kiekiui už kiekvieną duomenų megabaitą bus taikomas papildomas įkainis - ES ir/ar LR teisės aktais leistina papildoma priemoka, skelbiama www.tele2.lt. Išnaudojus ES/EEE suteikiamą perskaičiuotą duomenų kiekį, Jums bus suteikta galimybė užsisakyti bei naudoti naują duomenų paketą pasiūlytomis sąlygomis.

Pavyzdys: prie Jūsų pasirinkto neribotų minučių bei neribotų trumpųjų žinučių (SMS) plano jūs užsisakėte 2 GB duomenų už 3 Eur/mėn. su PVM mokestį. Iki 2018-01-01 galiojanti didmeninė reguliuojama tarptinklinio ryšio paslaugų kaina už vieną GB yra 9,317 Eur su PVM / 7,70 Eur be PVM (vėliau bus mažinama), ir tokiu atveju ES/EEE šalyse suteikiamas duomenų limitas yra perskaičiuojamas pagal šią formulę: (3 Eur / 9,317 Eur)*2=0,64 GB. Kiekvienas megabaitas (MB) iki perskaičiuoto suteikiamo duomenų kiekio – 0,64 GB – išnaudojimo, bus apmokestintas taikant aukščiau minėtą papildomą priemoką. Išnaudojus visą suteikiamą perskaičiuotą duomenų kiekį, Jums bus pasiūlyta užsisakyti bei išnaudoti naują duomenų paketą, kuriam bus taikomas toks pat kiekio perskaičiavimas, jei paslaugomis naudositės ES/EEE šalyse.

Nesąžininga veikla. Tele2, nustačiusi, jog SIM kortelės yra perparduodamos ar kitaip suteikiamos asmenims, neatitinkantiems sąžiningo paslaugų naudotojo kriterijų, turi teisę imtis šių priemonių: minėtoms Tele2 SIM kortelėms / telefono numeriams visiškai apriboti naudojimąsi Tele2 ryšio paslaugomis arba ES/EEE šalyse naudojamas Tele2 tarptinklinio ryšio paslaugas apmokestinti pagal tuo metu galiojančias didmenines reguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, skelbiamas www.tele2.lt.

Įgyvendinant Reglamentą taikomos didmeninės reguliuojamos tarptinklinio ryšio paslaugų kainos:

Pokalbiams – 0,032 Eur/min. be PVM / 0,03872 Eur/min. su PVM.

SMS žinutėms – 0,01 Eur/SMS be PVM / 0,0121 Eur/SMS su PVM.

Duomenims – 7,7 Eur/GB be PVM / 9,317 Eur/GB su PVM (šis įkainis kasmet bus mažinamas, kol pasieks 2,5 Eur/GB be PVM nuo 2022-01-01).